piątek, luty 03, 2023
Follow Us

Nawrocki

Wakacyjne ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych obowiązują 19 czerwca 2019 r. od 18:00 do 22:00 oraz 20 czerwca 2019 r. od 8:00 do 22:00.

 

piątek, 21 lipiec 2017 11:12

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym

Od soboty obowiązywać zacznie znowelizowana ustawa o kredycie hipotecznym nakładająca na banki i pośredników kredytowych dodatkowe obowiązki związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego. Ich oferty mają być bardziej przejrzyste dla klienta. Instytucje finansowe będą też miały 21 dni na wydanie decyzji pozytywnej lub negatywnej ws. kredytu, przy czym odmowa powinna zostać uzasadniona. Ustawa wprowadza także proklienckie zmiany dotyczące spłaty kredytów.

Dział: Gospodarka
czwartek, 20 kwiecień 2017 09:45

Marnujemy za dużo żywności

Około 9 mln ton żywności marnuje się rocznie w Polsce, co stawia nas na 5. miejscu w Unii Europejskiej - wyliczyła Greenpeace Polska.

Dział: Społeczeństwo

Obowiązująca w Polsce Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (dalej: Ustawa z 1996 r.) budzi krytykę – i to nie tylko środowiska wydawców. Ustawodawca, wyznaczając relatywnie dużą liczbę egzemplarzy obowiązkowych dla publicznych książnic, nie dał państwu żadnych skutecznych narzędzi do egzekwowania tego obowiązku. W rezultacie do wszystkich piętnastu bibliotek trafia – jak się szacuje – mniej niż połowa ukazujących się publikacji. W ocenie ekspertów Instytutu Staszica obowiązujące przepisy wymagają pilnej zmiany – bądź w kierunku zmniejszenia liczby egzemplarzy obowiązkowych, bądź w kierunku stworzenia dodatkowych zachęt dla wydawców. W każdym z tych wariantów należy zwiększyć sankcje za łamanie przepisów ustawy.

Dział: Raporty

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy będzie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego od 1 stycznia 2018 r. - zapowiada komunikat opublikowany na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dział: Społeczeństwo

Projekt ustawy o sieci szpitali jest katastrofą dla Polski – przestrzega Andrzej Mądrala, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Ustawa zakłada, że tylko placówki zakwalifikowane do sieci będą mogły liczyć na umowę z NFZ. Eksperci krytykują tempo wprowadzania zmian i wskazują, że nowe przepisy mogą zmniejszyć dostępność świadczeń. Według szacunków kontrakt z NFZ może stracić nawet 400 szpitali.

Według przedstawicieli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET obecnie procedowana nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne nie tylko nie rozwiązuje żadnych problemów sektora, ale dodatkowo wpłynie destrukcyjnie na przedsiębiorców, farmaceutów i co najważniejsze – na pacjentów. Zmiany w tak istotnym dla polskiej gospodarki i polskich pacjentów sektorze są ważne, ale muszą być wprowadzane w sposób przemyślany i rozsądny.

Dział: Firmy
czwartek, 09 luty 2017 15:36

Apel krajowych producentów leków

Krajowi producenci leków apelują o niewprowadzanie nowelizacją ustawy refundacyjnej zmian, które będą skutkować nieuzasadnionymi preferencjami dla wybranych zagranicznych firm farmaceutycznych. Narazi to budżet NFZ na niepotrzebne wydatki. Zachwieje też kondycją krajowego przemysłu farmaceutycznego uniemożliwiając mu uczciwe konkurowanie na polskim rynku poprzez stworzenie preferencji dla wytwórców zagranicznych.

Dział: Firmy
wtorek, 17 styczeń 2017 11:19

Palący problem smogu

Problem smogu dotyka Polskę od lat i ma bezpośredni wpływ na zdrowie każdego z nas. Głównym źródłem smogu w Polsce jest ogrzewnictwo i przemysł, natomiast zanieczyszczenia typowe dla transportu są u nas nawet na niższym poziomie, niż w państwach rozwiniętych. Głośno o szkodliwych związkach w powietrzu zrobiło się głównie dlatego, że w naszym kraju zaczęło obowiązywać unijne prawodawstwo, w którym wymogi dotyczące alarmowania o zanieczyszczeniach oraz przeciwdziałaniu im są znacznie surowsze. Ustawa z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy "Prawo ochrony środowiska" została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 6 października 2015 i weszła w życie 12 listopada 2015 roku.

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 30 styczeń 2017 08:15

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Przepisy, które upraszczają i przyspieszają rozstrzyganie sporów pomiędzy klientem a sprzedawcą weszły w życie 10 stycznia 2017 roku. Ustawa narzuca na przedsiębiorców wymóg informowania konsumentów o możliwości polubownego i pozasądowego rozstrzygnięcia konfliktu. Mediacjami zajmą specjalnie powołane w tym celu organy przy UOKiK. Nowe prawo jest korzystne nie tylko dla konsumentów, lecz także dla biznesu, bo pozwoli uniknąć kosztownych postępowań w sądzie i strat wizerunkowych.

Dział: Społeczeństwo
Strona 1 z 14

a