poniedziałek, październik 03, 2022
Follow Us
Bank Ochrony Środowiska opublikował raport ESG za 2021 rok. Prezentuje on wpływ BOŚ  na otoczenie – w szczególności w zakresie…
Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowuje efektywne programy kształcenia młodzieży, pokrywające się zapotrzebowaniem na rynku pracy.
Stanowisko Instytutu Staszica w sprawie wprowadzenia  systemu kaucyjnego dla opakowań plastikowych, szklanych  i puszek .
Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR.…
Raport „STOP Biedzie!” przygotowany przez WEI zachęca by potraktować problem biedy kreatywnie, na świeżo, rezygnując z archaicznych i dysfunkcyjnych rozwiązań.
Aż 9. dobrych praktyk Ferrero, zostało umieszczone w tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.…
Podsumowanie lat 2020 – 2021 w turystyce niemieckiej i jej zamierzenia w roku 2022 były tematem pierwszej od dosyć dawna…
Luki podatkowe są problemem w każdej rozwiniętej gospodarce posiadającej rozbudowany system podatkowy. Luki w niektórych podatkach można uniknąć, eliminując wszelkiego…
Platforma Przemysłu Przyszłości, wspólnie z Fundacją im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutem ESG oraz  portalem RaportCSR.pl zapraszają na seminarium online na…
W raporcie pt. „Modernizacja polskiej sieci transportu kolejowego jako szansa dla branży logistycznej i transportowej w kontekście zrównoważonego rozwoju”, eksperci…

a