poniedziałek, styczeń 30, 2023
Follow Us

Nawrocki

Fajerwerki są głęboko zakorzenione w tradycji naszego kraju. Towarzyszą nam nie tylko w okresie Nowego Roku, ale także przy okazji…
Co trzecia firma odczuwa braki kompetencyjne w swoich strukturach – wynika z raportu Polskiego Forum HR „Trendy w zatrudnieniu 2022”. W wielu firmach…
30 listopada br. w Rzymie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Prawa człowieka w nauczaniu papieża Jana Pawła II” zorganizowana przez…
Otwierając 1. Kongres „Zdrowie Polaków” w 2019 r., byliśmy skoncentrowani na akcentowaniu osiągnięć polskiej nauki i medycyny i ich wpływu…
Bank Ochrony Środowiska opublikował raport ESG za 2021 rok. Prezentuje on wpływ BOŚ  na otoczenie – w szczególności w zakresie…
Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowuje efektywne programy kształcenia młodzieży, pokrywające się zapotrzebowaniem na rynku pracy.
Stanowisko Instytutu Staszica w sprawie wprowadzenia  systemu kaucyjnego dla opakowań plastikowych, szklanych  i puszek .
Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR.…
Raport „STOP Biedzie!” przygotowany przez WEI zachęca by potraktować problem biedy kreatywnie, na świeżo, rezygnując z archaicznych i dysfunkcyjnych rozwiązań.
Aż 9. dobrych praktyk Ferrero, zostało umieszczone w tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.…

a