poniedziałek, marzec 20, 2023
Follow Us

Nawrocki

poniedziałek, 30 styczeń 2017 08:15

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Przepisy, które upraszczają i przyspieszają rozstrzyganie sporów pomiędzy klientem a sprzedawcą weszły w życie 10 stycznia 2017 roku. Ustawa narzuca na przedsiębiorców wymóg informowania konsumentów o możliwości polubownego i pozasądowego rozstrzygnięcia konfliktu. Mediacjami zajmą specjalnie powołane w tym celu organy przy UOKiK. Nowe prawo jest korzystne nie tylko dla konsumentów, lecz także dla biznesu, bo pozwoli uniknąć kosztownych postępowań w sądzie i strat wizerunkowych.

Dział: Społeczeństwo

a