środa, luty 28, 2024
Follow Us
piątek, 07 sierpień 2015 08:54

Każdy rodzaj zatrudnienia wymaga umowy

W wakacje przy pracach sezonowych nieprawidłowości związane z zawieraniem umów lub ich brakiem zdarzają się częściej. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że każda praca, nawet na próbę, wymaga sporządzenia umowy na piśmie. Umowy cywilno-prawne powinny zawierać podstawowe informacje o pracodawcy i warunkach zatrudnienia. Tylko na podstawie podpisanego dokumentu będzie można dochodzić swoich praw czy wyegzekwować wynagrodzenie.

Dział: Firmy
poniedziałek, 02 lipiec 2012 10:37

Prezes kupił akcje swojej firmy

 

Zarząd spółki Elektromont, otrzymał zawiadomienie od jej prezesa Marka Błażkowa o transakcjach na jej akcjach. Kupił on łącznie 60 tys. akcji firmy za kwotę 31,2 tys. zł. Transakcji dokonano poza rynkiem regulowanym, w formie umowy cywilnoprawnej.

Dział: Firmy

a