niedziela, lipiec 21, 2024
Follow Us
piątek, 07 sierpień 2015 08:54

Każdy rodzaj zatrudnienia wymaga umowy

W wakacje przy pracach sezonowych nieprawidłowości związane z zawieraniem umów lub ich brakiem zdarzają się częściej. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że każda praca, nawet na próbę, wymaga sporządzenia umowy na piśmie. Umowy cywilno-prawne powinny zawierać podstawowe informacje o pracodawcy i warunkach zatrudnienia. Tylko na podstawie podpisanego dokumentu będzie można dochodzić swoich praw czy wyegzekwować wynagrodzenie.

Dział: Firmy
poniedziałek, 18 kwiecień 2011 23:17

Gdy pracodawca jest niewypłacalny

Krajowa Izba Gospodarcza poparła projekt nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dział: Gospodarka

a