środa, czerwiec 19, 2024
Follow Us
wtorek, 20 wrzesień 2011 07:44

Wodociągi dla Łapanowa

Napisane przez AK / Gazeta Finansowa
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wodociągi dla Łapanowa fot.: AB

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał we wrześniu dwutysięczną umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Jest to umowa z gminą Łapanów (woj. małopolskie).

{jumi [*4]}Środki pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Łapanów, projektu realizowanego w ramach Programu Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości: Cichawka, Sobolów, Tarnawa, Wieruszyce, Kobylec, Boczów, Grabie i Kamyk. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 4,7 mln zł, natomiast kwota pożyczki to 2 mln 868 tys. zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na drugą połowę 2012 r.

BGK jako państwowa instytucja finansowa specjalizująca się w obsłudze sektora finansów publicznych został ustawowo wskazany do udzielania i obsługi tego typu pożyczek z budżetu państwa. Od sierpnia 2009 r. bank zawarł ponad 2 tys. umów pożyczki na łączną kwotę blisko 2 mld zł, w tym na terenie woj. małopolskiego 112 umów pożyczki w sumie na ponad 133 mln zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 to największy w Polsce program pomocowy dla sektora rolno-spożywczego. Jego beneficjenci mogą sfinansować z pożyczki koszty projektów ponoszone m.in. na: modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę i modernizację oświetlenia ulic, zakup samochodów do wywozu odpadów komunalnych, rewaloryzację zabytkowych parków, tworzenie centrów kultury, zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych, remonty chodników i ścieżek rowerowych oraz bieżące funkcjonowanie.

{jumi [*9]}

a