wtorek, lipiec 23, 2024
Follow Us
poniedziałek, 19 grudzień 2022 10:43

Instytut Staszica o współpracy PKN Orlen i Saudi Aramco

Współpraca Orlenu z Saudi Aramco przynosi Polsce już obecnie wymierne korzyści, a będzie mieć również duże znaczenie dla transformacji energetycznej w Polsce.

Dział: Biznes
piątek, 25 listopad 2022 19:22

Duży może więcej i bardziej ekologicznie

Dzięki fuzji PKN ORLEN i PGNiG nowy koncern multienergetyczny lidersko zazieleni polski mix energetyczny, co z czasem przyniesie większe bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz czystsze powietrze.

Dział: Biznes
czwartek, 10 listopad 2022 13:21

V edycja „Moje miejsce na Ziemi”

PKN ORLEN przyznał ponad 2 mln zł na rozwój społeczności lokalnych w ramach piątej edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. Fundacja ORLEN wsparła 170 organizacji z ponad 2,4 tys. zarejestrowanych wniosków.

Dział: Kultura

Bioprodukty stanowią zrównoważoną alternatywę dla surowców kopalnych. Jako uzupełnienie polskiej bazy surowcowej stają się więc ważnym elementem transformacji systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach.

W kontekście pojawiających się głosów dotyczących fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS przypominamy, że proces połączenia i powstania jednego koncernu to polska racja stanu.

Dział: Biznes

PKN Orlen czasowo sprzedaje paliwo wyłącznie do baków samochodów, ale spodziewa się, że w przeciągu 2-3 dni sytuacja się unormuje, podała spółka. Wczoraj sprzedaż paliw na stacjach Orlen wzrosła o 300-400%.

Dział: Biznes

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 jest zintegrowana ze strategią biznesową ORLEN2030 i strategią dekarbonizacji do 2050 r.

Dział: Gospodarka
czwartek, 27 styczeń 2022 22:38

Przegląd informacji ze spółek ISBNews

Po odbyciu konsultacji z przedstawicielami pracowników Open Finance zdecydował o zwolnieniu do 1 082 z 1 103 zatrudnionych, podała spółka. Zwolnienia grupowe odbędą się w okresie od 28 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Zbigniew Leszczyński

złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PKN Orlen z dniem 31 stycznia 2022 roku, podał koncern.

PKN Orlen

chce wykorzystać efekt skali i dlatego planuje pozyskać jak najwięcej z 11 dostępnych koncesji na morskie farmy wiatrowe na Bałtyku, poinformował członek zarządu koncernu ds. korporacyjnych Armen Artwich.

PKN Orlen

podtrzymuje zamiar wypłaty co najmniej 3,5 zł na akcję dywidendy z zysku za 2021 rok i uważa, że na ten plan nie powinna wpłynąć ewentualna finalizacja przejęcia Grupy Lotos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w tym roku, poinformował członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Janusz Szewczak.

Moody's Investors Service

potwierdził depozytowe ratingi długo- i krótkoterminowe Banku Millennium na poziomie Baa1/Prime-2, zarówno bazową ocenę kredytową (BCA), jak i skorygowaną BCA na poziomie baa3, ocenę ryzyka kontrahenta (CRA) na poziomie A3(cr)/Prime-2(cr) oraz rating ryzyka kontrahenta (CRR) na poziomie A3/Prime-2, podała agencja. Perspektywa ratingów depozytów długoterminowych jest stabilna.

Zarząd Dom Development

podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100 000 akcji serii AE oraz 50 000 akcji serii AF w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. Celem emisji jest wywiązywanie się z programu opcji menedżerskich.

Draw Distance

chce produkować dwie gry w kategorii AA jednocześnie, poinformował prezes Michał Mielcarek. W I półroczu br. spółka pokaże ważne milestone dla "Serial Cleaners" i projektu "Cardinal".

KGHM Polska Miedź

zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi po negocjacjach płacowych, podała spółka. Załoga otrzyma podwyżkę w wysokości 10% już za styczeń 2022 r. Pracownicy dostaną dodatkowo jednorazową gratyfikację w wysokości 2 000 zł.

genXone

podpisał z duńską firmą biotechnologiczną gMendel ApS list intencyjny, w którym firmy zadeklarowały chęć przyszłej współpracy w zakresie diagnostyki zaburzeń genetycznych, podała spółka. Kooperacja ma doprowadzić do unowocześnienia procesu przeprowadzania badań oraz zwiększenia ich dostępności.

Intersport Polska

według wstępnych szacunków odnotował łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 63,41 mln zł, czyli o 58,1% wyższe r/r i zmniejszył stratę brutto do poziomu 0,46 mln zł (było: 6,94 mln zł straty) w III kwartale roku obrotowego 2021/2022, tj. od 1 października do 31 grudnia 2021 r., podała spółka.

Draw Distance

podjął decyzję o przesunięciu terminu premiery gry "Serial Cleaners" z dotychczas planowanego, tj. początku 2022 roku, na późniejszy, podała spółka. O nowym terminie premiery gry spółka poinformuje po ustaleniu daty z wydawcą.

Nakłady inwestycyjne Orlen Unipetrol

czeskiej spółki z Grupy Orlen - wyniosły 571 mln zł w IV kwartale 2021 r. wobec 429 mln zł rok wcześniej, zaś w całym 2021 roku sięgnęły 1,53 mld zł wobec 1,7 mld zł rok wcześniej, podał koncern. 

Nakłady inwestycyjne Orlen Lietuva

litewskiej spółki z Grupy Orlen wyniosły 78 mln zł w IV kw. 2021 r., wobec 192 mln zł rok wcześniej, a w całym 2021 r. sięgnęły 246 mln zł wobec 339 mln zł rok wcześniej, podał koncern. 

Średnioroczna cena ropy Brent

wzrośnie do poziomu ok. 75-80 USD/bbl w 2022 roku w efekcie dalszego wzrostu popytu na ropę do poziomów sprzed pandemii, ograniczonych zdolności wydobywczych OPEC+, niskich zapasów ropy w krajach OECD, utrzymania wysokich cen gazu oraz ryzyk geopolitycznych, podał PKN Orlen.

Ovostar Union

zwiększył produkcję jaj o 1% r/r do 1 691 mln sztuk w 2021 r., podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł o 8% r/r do 1 150 mln sztuk.

PKN Orlen

planuje 15,2 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2022 roku, w tym 10,7 mld zł na rozwój, a 4,5 mld zł na utrzymanie, podał koncern.

Vortex Energy

spółka holdingowa grupy kapitałowej skupionej w 100% na branży OZE - ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji i debiutu na GPW. Oferta będzie składać się z akcji nowej emisji, z której spółka chce pozyskać do 150 mln zł netto, oraz ze sprzedaży akcji istniejących, podał Vortex Energy.

PKN Orlen

odnotował 3 177 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wpływ transakcji zawartych przez Tradea

na skonsolidowany wynik EBITDA Unimotu wyniesie to 21 mln zł w I kw. b.r, podała spółka.

Grupa Energa

miała 68 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 238 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 420 mln zł zysku EBITDA (wobec 482 mln zł zysku rok wcześniej) w IV kw. 2021 roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody grupy wzrosły odpowiednio do 3 780 mln zł z 3 350 mln zł rok wcześniej.

Dział: Firmy

Do dystrybucji trafi film dokumentalny „ANNA WALENTYNOWICZ. Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy” wyprodukowany przes Studio Filmowe Dr Watkins.

Dział: Kultura
wtorek, 02 listopad 2021 09:31

Różnorodność – w firmie i na łamach

Rozmowa z Natalią Witkowską, redaktor naczelną „Raportu CSR”.

Dział: Gospodarka
Strona 1 z 11

a