poniedziałek, wrzesień 25, 2023
Follow Us

Nawrocki

KOD ESG to nagroda dla firm i instytucji, których strategie opierają się na idei zrównoważonego rozwoju, a ich dobre praktyki są przykładem dla innych. Kapituła nagradza strategie, inicjatywy, innowacje, produkty i usługi, które pokazują, że idea ESG to nie moda, ani odgórny przymus, ale realne korzyści dla środowiska, ludzi i firm.

Kamila Koźbiał: Jak DS Smith pomaga klientom projektować opakowania przyjazne środowisku?

Dział: Gospodarka

Wykorzystanie potencjału kobiet, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i świadomość, że ESG staje się jedną z przewag konkurencyjnych na rynku.

Dział: Raporty
Etykiety
poniedziałek, 06 luty 2023 16:33

ESG – szanse, nie zagrożenia!

Rok wojny w Ukrainie przewartościował nasze podejście do wielu kluczowych kwestii. Zmienił także horyzont postrzegania polskiego biznesu.

poniedziałek, 23 styczeń 2023 13:22

II Kongres ESG - 25 stycznia

Wątkiem przewodnim II Kongresu ESG będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za naszą wschodnią granicą.

Dział: Gospodarka
Etykiety

Jak pokazują badania, aż 85 proc. społeczeństwa w Polsce nie spotkało się wcześniej ze skrótem ESG (Environment, Social and Corporate Governance).

Dział: Biznes

Kluczowe wyzwania dla rolnictwa i przetwórstwa w zakresie ESG, zrównoważony system żywnościowy, transformacja produkcji i konsumpcji żywności w obliczu globalnych wyzwań czy w końcu bezpieczeństwo żywnościowe.

Dział: Gospodarka

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 jest zintegrowana ze strategią biznesową ORLEN2030 i strategią dekarbonizacji do 2050 r.

Dział: Gospodarka

26 stycznia w formie hybrydowej odbędzie się „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Całe wydarzenie obejrzeć można będzie online na stronie: https://esgkongres.pl/. Start transmisji na żywo o 10:30 na stronie i kanale youtube: https://www.youtube.com/fundacjaxbw.

Już 26 stycznia w formie hybrydowej odbędzie się „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”.

Etykiety
Strona 1 z 2

a