sobota, październik 01, 2022
Follow Us
środa, 16 maj 2012 06:52

Nie dojdzie do fuzji w energetyce

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nie dojdzie do fuzji w energetyce Fot. www.sxc.hu

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję prezes UOKiK zakazującą przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną gdańskiej spółki Energa.

W styczniu 2011 r. Urząd uznał, że transakcja doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Sąd w całości przyznał rację UOKiK. Wyrok sądu dotyczy decyzji prezes UOKiK ze stycznia 2011 r. Zakazała ona wówczas przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną kontroli nad gdańską spółką Energa. Grupa PGE jest największym producentem energii w Polsce. W jej skład wchodzi blisko 70 spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych, zajmujących się przede wszystkim wytwarzaniem, sprzedażą hurtową i detaliczną a także dystrybucją energii. Obaj uczestnicy transakcji to spółki z większościowymi udziałami Skarbu Państwa. Zgłoszenie zamiaru koncentracji do UOKiK było wynikiem przeprowadzonego przez Ministerstwo Skarbu Państwa procesu prywatyzacyjnego Energi. Półtora roku temu UOKiK uznał, że planowana transakcja doprowadziłaby do istotnego ograniczenia konkurencji na szeroko rozumianym rynku energii elektrycznej. Zdaniem Urzędu, połączenie posiadającej silną pozycję na rynku grupy PGE ze spółką Energa, skutkowałoby utworzeniem podmiotu, który niezależnie od konkurentów i kontrahentów dyktowałby warunki sprzedaży i ustalał ceny energii. W wydanej decyzji UOKiK wskazywał, że zapłaciliby za to wszyscy odbiorcy, także konsumenci. PGE otrzymała zakaz przejęcia gdańskiego przedsiębiorcy energetycznego Energa.

Polska Grupa Energetyczna skorzystała z przysługującego jej prawa i 28 stycznia 2011 r. odwołała się od decyzji Urzędu. 14 maja na pierwszej rozprawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził ustalenia Prezes Urzędu – PGE nie może przejąć gdańskiej spółki Energa. W uzasadnieniu ustnym wyroku sąd przychylił się do stanowiska Urzędu i w całości potwierdził rozstrzygnięcie prezes UOKiK. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna – zgodnie z prawem spółce przysługuje możliwość złożenia apelacji. Zakazy koncentracji wydawane są niezwykle rzadko. Od 2004 r. zaledwie sześciokrotnie. W przypadku odwołań przedsiębiorców od tych decyzji, sąd zawsze przyznawał rację Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 {jumi [*9]}

a