środa, lipiec 24, 2024
Follow Us
czwartek, 06 październik 2011 16:01

Stopy bez zmian

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Stopy bez zmian www.sxc.hu

Na swoim ostatnim posiedzeniu rada Polityki Pieniężnej NBP postanowiła, zgodnie z oczekiwaniami rynku, utrzymać stopy procentowe bez zmian.

Oznacza to, że najważniejsza z nich stopa referencyjna znajduje się na poziomie 4,5 proc. w skali rocznej. Zaś pozostałe osiągają wciąż poziom (rocznie): lombardowa – 6 proc., depozytowa – 3 proc., redyskonta weksli - 4,75 proc. w skali rocznej. Jak napisała RPP w komunikacie, napływające dane dotyczące Polski wskazują, iż w ostatnich miesiącach nastąpiło pogorszenie wskaźników koniunktury, co sygnalizuje możliwość obniżenia się aktywności gospodarczej. Jednocześnie w sierpniu przyspieszył wzrost produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej, natomiast pewnemu zahamowaniu uległy tendencje wzrostowe w budownictwie. Dane z sektora przedsiębiorstw wskazują na utrzymywanie się umiarkowanej dynamiki wynagrodzeń, przy jednoczesnym obniżeniu się zatrudnienia. Stopa bezrobocia pozostaje na podwyższonym poziomie. Rośnie, choć wolniej niż wcześniej, akcja kredytowa dla przedsiębiorstw, w tym w zakresie kredytów inwestycyjnych. Utrzymuje się też relatywnie szybki wzrost kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych oraz ujemna roczna dynamika kredytów konsumpcyjnych. W sierpniu roczna inflacja CPI wzrosła do 4,3 proc., pozostając wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Podwyższenie inflacji było związane ze wzrostem cen usług telekomunikacyjnych, który przyczynił się także do podwyższenia inflacji bazowej, oraz wzrostem cen energii.

Jednocześnie zwiększyła się dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu. Oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw obniżyły się. W najbliższych miesiącach roczny wskaźnik CPI będzie nadal kształtować się na podwyższonym poziomie, co jest związane głównie z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych. W średnim okresie inflacja będzie ograniczana przez oczekiwane obniżenie dynamiki  krajowego wzrostu gospodarczego w warunkach zacieśnienia polityki fiskalnej, w tym obniżenia inwestycji publicznych, a także dokonanego w I połowie br. podwyższenia stóp procentowych oraz oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie. Czynnikiem ryzyka dla wzrostu cen jest natomiast wpływ sytuacji na rynkach finansowych na kształtowanie się kursu złotego. W ocenie Rady, dokonane od początku br. istotne zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu.

W opinii Katarzyny Siwek i Arkadiusza Rojka z Home Broker pozostawienie stóp na dotychczasowym poziomie wskazuje, że raty kredytów w złotych nie spadną znacząco. Średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych w złotych wynosi dziś 6 proc. - wskazują dane Home Broker (kredyt na 30 lat, 25 proc. wkładu własnego, 300 tys. zł). Rata takiego kredytu wynosi 1798 zł. Gdyby WIBOR faktycznie spadł, jak oczekuje rynek o 0,14 pkt. proc., rata kredytu z naszego przykładu obniżyłaby się do 1776 zł, czyli o 22 zł, tj. o 1,2 proc. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach, dopóki RPP nie da wyraźnego sygnału pozwalającego oczekiwać zmianę jej nastawienia,  nie ma co oczekiwać spadku raty. Dla porównania, rok temu rata kredytu z taka przeciętną marżą jak obecnie (1,3 proc.), z uwagi na niższy WIBOR (3,83 proc.) wynosiła 1634 zł.

{jumi [*9]}

a