piątek, kwiecień 12, 2024
Follow Us
sobota, 24 lipiec 2010 08:17

Budowa elektrowni na biomasę rozpoczęta

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Budowa elektrowni na biomasę rozpoczęta www.sxc.hu

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęła budowę w Połańcu, przez francuską spółkę GDF Suez, największego na świecie bloku energetycznego opalanego biomasą.

{jumi [*4]}Ministerstwo gospodarki szacuje, że krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie w 2030 r. do ok. 217 TWh (wzrost o ok. 54 proc.), co stwarza dużą przestrzeń do lokalizacji nowych bloków energetycznych. Prezes GDF Suez Gerard Mestrallet zapewnił, że Polska pozostaje dla jego firmy priorytetowym obszarem działania. Spółka chce uczestniczyć w modernizacji polskiego sektora energetycznego oraz wdrażać rozwiązania, które umożliwią zrealizowanie unijnych wymogów ograniczenia emisji CO2.

Jednym z nich jest budowa w Elektrowni Połaniec nowego kotła energetycznego opalanego wyłącznie biomasą. Będzie on współdziałał z turbiną i generatorem bloku nr 8, dając moc 190 MW. Pozwoli to obniżyć emisję CO2 o 1,2 mln t rocznie. Biomasa będzie pochodzić wyłącznie z Polski, z okolic Połańca – zadeklarował Mestrallet. GDF Suez zamierza zwiększać swój udział w polskim rynku produkcji energii (obecnie piąte  miejsce wśród wytwórców.). W tym celu francuska spółka nawiązała współpracę z polskimi firmami nad kolejnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi: z PGE przy projekcie nowej elektrowni węglowej oraz z PGNiG przy projekcie elektrowni na gaz ziemny. GDF Suez jest także zainteresowany procesem prywatyzacyjnym – ubiega się o zakup Energi. Chce również zaangażować się we wdrażanie w Polsce energetyki jądrowej.

{jumi [*9]}

a