piątek, grudzień 08, 2023
Follow Us
sobota, 10 wrzesień 2011 08:33

O cyfrowej Polsce w Krynicy

Napisane przez Kinga Wesoły / Centrum Cyfrowe
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Forum Ekonomiczne w Krynicy Forum Ekonomiczne w Krynicy fot.: TB

W drugi dzień XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel "Siła informacji: otwarte zasoby jako fundamenty rozwoju cywilizacyjnego" zorganizowany przez Centrum Cyfrowe Projekt Polska.

{jumi [*4]}Wstęp do dyskusji stanowiła prezentacja Ministra Michała Boniego, który przedstawił koncepcję rozwoju Polski cyfrowej zawartą w dokumencie "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności". Minister Boni przypomniał, że kiedy dyskutujemy o internecie, to równocześnie rozmawiamy o wolności. Podkreślił, że otwarte zasoby to ważny element budowy otwartego społeczeństwa. Dyskutowany obecnie w Senacie projekt ustawy o dostępie do informacji publicznej zakłada darmowy dostęp i możliwość ponownego wykorzystania danych publicznych. Otwarte zasoby, zdaniem Michała Boniego, stanowią znakomity impuls stymulujący przedsiębiorczość w dobie kryzysu. Minister mówił również o konieczności zwiększenia stopnia otwartości systemu edukacji - zaprezentował projekt elektroniczny podręcznik, w którym cyfrowe treści edukacyjne będą dostępne w sposób otwarty i za darmo. "Ta rewolucja wymaga jednak dobrego przygotowania nauczycieli, dostępu do szybkiego internetu i odpowiedniego sprzętu" dodał Minister.

Głos w dyskusji zabrał następnie Carl Christian-Buhr, członek gabinetu Komisarz Neelie Kroes, który wyraźnie podkreślił, że działania Polski na rzecz otwierania dostępu do zasobów publicznych powinny stanowić wzór dla innych państw członkowskich. Pytanie jednak, jak udostępniać dane, aby jednocześnie czynić je użytecznymi. Buhr zwrócił również uwagę na potrzebę budowania konsensusu między głównymi interesariuszami w sprawie sposobu udostępniania danych[1] .

Andrij Szewczenko, przewodniczący Komisji ds. Wolności Słowa i Informacji z Ukrainy zapowiedział gotowość Ukrainy do wkroczenia na ścieżkę otwartości, którą przeciera Polska. Zdaniem Szewczenko otwarcie dostępu do danych to także znakomite narzędzie, które służy zmniejszeniu poziomu korupcji.

Temat podjął Giorgi Waszadze, wiceminister sprawiedliwości Gruzji, który opowiedział o skuteczności otwartych metod rządenia w rozwiązywaniu problemu korupcji, która zakorzeniła się w Gruzji w czasach sowieckich. Nowe technologie i przejrzystość informacji pozwoliły jednak na wyeliminowanie łapówkarstwa. Gruzja podejmuje aktywne działania na polu cyfryzacji państwa. Wprowadzono darmowy internet we wszystkich szkołach, program darmowych komputerów dla uczniów. Cyfryzację rozpoczęto od poziomu urzędów, przez odważne zmiany i inwestycje a następnie zachęcano do nowych technologii obywateli. Dziś w Gruzji deklarację podatkową można złożyć tylko przez internet.

O panelu

Ostatni rok był okresem wytężonych działań na rzecz wdrażenia na świecie modelu otwartego rządu - poprzez projekty takie, jak: data.gov, data.gov.uk czy opendatachallenge.org. Jednym z kluczowych mechanizmów tego modelu jest otwieranie zasobów publicznych, w celu zwiększenia innowacyjności i efektywności działań administracji oraz współpracy z obywatelami.

Wydarzenia ostatniego roku udowodniły nam konieczność wprowadzania modelu otwartego rządu takźe z innych względów. Zamieszki w Wielkiej Brytanii są przejawem rosnącego kryzysu zaufania między państwem i obywatelami. Sposobem na odnowienie tej relacji może być otwartość, sprzyjająca budowaniu zaufania do rządzących i pozwalająca angażować obywateli w rządzenie.

Panel był poświęcony celom, wyzwaniom i zyskom wynikającym z otwierania zasobów publicznych. W dyskusji wzięli udział:

Minister Michał Boni, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów;

Igor Ostrowski, Doradca Premiera, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska;

Carl-Christian Buhr - Członek Gabinetu Komiszarz Neelie Kroes, Komisja Europejska, Belgia;

Andrij Szewczenko - Przewodniczący Komisji ds. Wolności Słowa i Informacji, Rada Najwyższa, Ukraina.

Giorgi Waszadze - Wiceminister, Ministerstwo Sprawiedliwości, Gruzja;

Panel poprowadził Edwin Bendyk - Publicysta, tygodnik Polityka, Polska.

Panel został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Trust for Democracy in Central and Eastern Europe.

O Centrum Cyfrowym Projekt: Polska

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska pracuje na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego. Podstawowym sposobem działania Centrum Cyfrowego jest wspieranie, w roli centrum kompetencji, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i grup nieformalnych w wykorzystywaniu potencjału technologii cyfrowych i wprowadzaniu modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą. Więcej informacji: http://centrumcyfrowe.pl

{jumi [*9]}

a