piątek, marzec 01, 2024
Follow Us
środa, 24 lipiec 2013 15:07

Napoleon w Wilnie

W roku 1812 podczas tzw. drugiej wojny polskiej, wojska Wielkie Armii Napoleona wkroczyły na ziemie Księstwa Litewskiego. Nie napotykając wielkiego oporu unikających walko Rosjan szybko doszły do Wilna.

a