poniedziałek, październik 03, 2022
Follow Us

Przedsiębiorcy złożyli łącznie 454 wnioski o dofinansowanie na kwotę prawie 111 mln zł. Pozytywnie oceniono projekty 295 firm, którym przyznano niemal 69 mln zł. Konkurs jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Dział: Gospodarka

a