czwartek, grudzień 07, 2023
Follow Us
wtorek, 29 czerwiec 2010 09:58

Akcje Taurona przydzielone - jutro debiut

Napisane przez KW/Tauron
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Fot.:AB
Akcje Tauron Polska Energia S.A. oferowane w ramach oferty publicznej zostały przydzielone inwestorom indywidualnym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje Taurona zadebiutują na GPW już w środę 30 czerwca 2010 roku.

{jumi [*4]}W związku z bardzo dużym zainteresowaniem „akcjonariatem obywatelskim", zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału każdy inwestor otrzymał do 934 akcji po scaleniu.Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie 231.052 ważne zlecenia (każdy inwestor mógł złożyć tylko jedno). Na maksymalną liczbę akcji, na którą mógł zapisać się inwestor indywidualny, tj. 1.500 sztuk (po uwzględnieniu scalenia w stosunku 1:9), złożono łącznie 191.364 zapisy.

Zgodnie z decyzją Skarbu Państwa, ostateczna liczba akcji zaoferowanych i przydzielonych inwestorom indywidualnym wyniosła 205.258.355 (po scaleniu), co odpowiada 25% ostatecznej liczby akcji oferowanych. Liczba ta została, zgodnie z prospektem, zwiększona z 20% akcji pierwotnie planowanych do zaoferowania inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje, tj. 615.775.067 (po scaleniu), zostały przydzielone polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym.

Na podstawie ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym oraz łącznej liczby akcji, na które zapisali się inwestorzy indywidualni, ustalono próg maksymalnego przydziału. Każdy z inwestorów otrzymał maksymalnie 934 akcje. Inwestorom, których zapisy obejmowały liczbę akcji mniejszą lub równą 934, przydzielono wszystkie akcje objęte zapisem. Inwestorzy, którzy zapisali się na więcej niż 934 akcje (maksymalnie 1.500) zgodnie z w/w zasadą maksymalnego przydziału otrzymali 934 akcje.

Ostateczna cena sprzedaży akcji dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w ofercie publicznej Taurona wyniosła 5,13 zł (po uwzględnieniu scalenia akcji). Inwestorom zostały przydzielone już scalone akcje. Dziś rozpoczęły się także zwroty nadpłaconych środków, tj. różnicy między ceną maksymalną, po której inwestorzy indywidualni składali zapisy, a ostateczną ceną sprzedaży. Jeśli zapis obejmował więcej niż 934 akcje, to inwestorzy otrzymują, oprócz w/w różnicy wynikającej z ceny, także zwrot środków za akcje, na które się zapisali, a które ostatecznie nie zostały im przydzielone. Zwroty są dokonywane na rachunki inwestycyjne inwestorów, z których dokonywane były zapisy.

 {jumi [*9]}

a