poniedziałek, lipiec 26, 2021
Follow Us
piątek, 07 maj 2021 10:51

Prof. Henryk Skarżyński ponownie nagrodzony Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nagroda została wręczona w wyjątkowym dla Zespołu Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu czasie -roku jubileuszu 25-lecia istnienia placówki Nagroda została wręczona w wyjątkowym dla Zespołu Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu czasie -roku jubileuszu 25-lecia istnienia placówki mat.pras

W Pałacu Prezydenckim, 5 maja 2021 r., odbyła się gala XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nagrody za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalnych, a także przyznał nagrodę indywidualną, którą otrzymał prof. Henryk Skarżyński.

Nagroda została wręczona w wyjątkowym dla Zespołu Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu czasie -roku jubileuszu 25-lecia istnienia placówki. 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu osiemnastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.

- Jesteście Państwo dumą Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za to, że budujecie polską markę poza granicami kraju. Mam nadzieję, że dzisiejsza nagroda będzie jeszcze większą mobilizacją – mówił Prezydent Andrzej Duda chwilę po wręczeniu statuetek Laureatom.

Szczególne podziękowania skierował Prezydent Andrzej Duda do prof. Henryka Skarżyńskiego: - Panu Profesorowi dziękuję za długie lata działalności i długie lata pomocy pacjentom – niezwykle odważnej, niezwykle nowatorskiej. Dziękuję za zbudowanie przedsięwzięcia w zakresie ochrony zdrowia, przywracania słuchu – przede wszystkim dzieciom; za setki tysięcy przeprowadzonych zabiegów; za setki tysięcy ludzi, których Pan Profesor i współpracownicy leczą w ramach zbudowanego przez Pana Profesora przedsięwzięcia; za te ponad 5 tys. publikacji, referatów, wystąpień, które Pan Profesor wygłosił na całym świecie; za to, jak wspaniale Pan Profesor reprezentuje Rzeczpospolitą, ale przede wszystkim, w jaki sposób Pan Profesor pomaga ludziom. Nie mam żadnych wątpliwości, że ta nagroda trafia w tym bardzo trudnym, 2020 roku, we właściwe miejsce, trafia w ręce człowieka niezwykle uzdolnionego, niezwykle oddanego – śmiało można powiedzieć – całym życiem swojej misji pomagania drugiemu człowiekowi. I to w tym bardzo trudnym roku, jak Pan Profesor dziś podkreślał w czasie naszej rozmowy, gdy był to bardzo szczególny czas próby dla całego polskiego środowiska medycznego, dla ochrony zdrowia – zresztą nie tylko w Polsce, ale i na świecie – gdy wielu lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, wiele pielęgniarek zostało poddanych takiej twardej próbie.

Cieszę się także, że właśnie do przedstawiciela tego szeroko pojętego środowiska – jako właśnie wyjątkowej osoby i wyjątkowej osobowości – trafia w tym roku to wyróżnienie. Bardzo serdecznie, Panie Profesorze, dziękuję. I na Pańskie ręce jeszcze raz dla całego środowiska składam serdeczne podziękowania. Dziękuję za tak wspaniałe reprezentowanie Rzeczypospolitej i za to, że niestrudzenie Pan Profesor niesie pomoc ludziom i służy drugiemu człowiekowi. Dziękuję bardzo!

Przed galą Prezydent Andrzej Duda spotkał się ze wszystkimi Nominowanymi do XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. 

Warto przypomnieć, że po raz pierwszy Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP została przyznana w roku 2012 za opracowanie przez prof. Henryka Skarżyńskiego oryginalnej koncepcji rozbudowy infrastruktury Instytutu i opracowanie nowej – oryginalnej metody chirurgicznej oraz nowych narzędzi (elektrody) do leczenia częściowej głuchoty i przeprowadzenia pierwszych w świecie operacji u dzieci i dorosłych. Pod opieką Instytutu jest największa w świecie grupa pacjentów, która skorzystała z tych innowacyjnych rozwiązań.

(Dodatkowa informacja/ramka dla dziennikarzy) Henryk Skarżyński profesor dr hab. nauk medycznych, doktor honoris causa trzech uniwersytetów krajowych oraz profesor honorowy trzech uniwersytetów: w USA, Europie i Azji. Światową sławę zyskał, przeprowadzając — jako pierwszy, a zarazem najwięcej w świecie — operacji najtrudniejszych osób z głuchotą wśród dzieci i dorosłych. Jest światowym liderem w tym zakresie we współczesnej literaturze medycznej oraz liderem klinicznym.

Autor ponad 5000 publikacji, wystąpień kongresowych i zjazdowych. Laureat 307 wyróżnień, odznaczeń międzynarodowych i krajowych, w tym wysokich odznaczeń państwowych: prezydentów RP, Gruzji, Ukrainy, króla Belgii i papieża Franciszka. Prezydent dwóch kongresów europejskich i trzech światowych; organizator ponad 200 konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych, głównie międzynarodowych. Przeprowadził ponad 210 tysięcy procedur chirurgicznych, w tym ponad 1300 operacji pokazowych w kraju oraz w kilkunastu krajach Azji, Ameryki Płd. i Europy, które odzwierciedlają jedne z największych osiągnięć nauki i medycyny. Autor 152 nowych rozwiązań w medycynie. Członek 22 najważniejszych organizacji międzynarodowych, w tym niektórych prestiżowych amerykańskich i światowych jako pierwszy Polak lub jeden z nielicznych Polaków w historii. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Laureat powszechnego plebiscytu Człowiek Wolności w kategorii nauka; Honorowy Obywatel Warszawy. Pomysłodawca, organizator i dyrektor drugiego w Europie ośrodka Centrum Implantów; Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu, w którym od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch. 

Autor kilkuset opowiadań i wierszy, scenariuszy filmów naukowych, dokumentalnych, fabularnych, tekstów piosenek poświęconych swoim pacjentom oraz libretta musicalu. Inicjator i organizator pierwszego na świecie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy”. Autor powieści filmowej „Powrót Beethovena”.

a