czwartek, październik 21, 2021
Follow Us
wtorek, 18 lipiec 2017 06:18

Związki zawodowe w roli gwiazd...

Myśl Marszałka Piłsudskiego jest wśród związków zawodowych niezwykle żywa. Dosłownie – jedna myśl, czyli: „brać i nie kwitować”.

Nie istnieje bezpieczeństwo kraju jeśli nie ma bezpieczeństwa energetycznego. Polskie społeczeństwo jest uzależnione od energii elektrycznej, bez której nie może egzystować w dotychczasowym rozumieniu tego pojęcia.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie kopalni Bogdanka przez Eneę. Był to ostatni warunek pozwalający na finalizację transakcji. Zdaniem Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra skarbu państwa, przejęcie Bogdanki przez Eneę jest uzasadnione ekonomicznie i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju.

a