środa, październik 05, 2022
Follow Us

Instytucje kultury ponownie otwierają swoje podwoje dla miłośników sztuki. PGE Polska Grupa Energetyczna wystartowała z kampanią wizerunkową, pod hasłem "Kulturalna Grupa Energetyczna", aby wesprzeć filharmonie pod mecenatem PGE, powracające do normalnej działalności.

Dział: Kultura
wtorek, 24 wrzesień 2013 06:16

Sprzedadzą 30% trzem spółkom

PGE Polska Grupa Energetyczna SA, KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia SA oraz ENEA SA ustaliły przyszłą strukturę własnościową i zasady funkcjonowania spółki celowej PGE EJ1 sp. z o.o., powołanej do budowy oraz eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Dział: Firmy
wtorek, 14 maj 2013 11:04

Konieczna deregulacja

Pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach o przeregulowaniu gospodarek unijnych w warunkach kryzysu mówili ministrowie gospodarki Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii.

poniedziałek, 12 listopad 2012 11:55

CSR Wprost odpowiedzialny

Redakcja tygodnika Wprost zebrała i przedstawiła na swoich łamach najciekawsze projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) realizowane w Polsce. Są wśród nich projekty, które chronią środowisko, uwzględniają interesy społeczne, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Redakcja zwraca też uwagę, że podobne działania, to nie tylko sposób na spełnienie odpowiednich wymogów formalno-prawnych, ale również dobrowolne zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie i ochronę środowiska.

Dział: CSR
poniedziałek, 05 listopad 2012 09:51

Sposób na kryzys ?

Szansę nie tylko na przetrwanie, ale i na rozwój w czasie kryzysu, który ponad wszelką wątpliwość trafi i do Polski w 2013 roku, mają duże koncerny. Trójka najbardziej perspektywicznych spółek giełdowych w 2013 roku - wg analityków Instytutu Jagiellońskiego - to KGHM, Polska Grupa Energetyczna i Tauron - podmioty, w których udział Skarbu Państwa nadal jest znaczny. Aby te dobre prognozy się sprawdziły, zdaniem analityków Instytutu, konieczne wydaje się nie wsparcie państwa, ale powstrzymanie się przez decydentów od przeszkadzania inwestycjom.

a