środa, maj 25, 2022
Follow Us
piątek, 21 marzec 2014 13:47

Zmiany w opłatach Wyróżniony

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zmiany w opłatach http://www.ztm.waw.pl

Rada Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą od 1 kwietnia br. ulgi w opłatach za przejazdy komunikacją miejską.

Zmiany obejmą:

• siedmiolatki - okres bezpłatnych przejazdów dla nich zostanie wydłużony do końca września;

• uczniowie w wieku 7-16 lat - uprawnienia do ulgi będą mogły dokumentować ważną legitymacją szkolną lub każdym dokumentem zawierającym zdjęcie i datę urodzenia dziecka (np. paszport, dowód osobisty dla dziecka itp.). Legitymacja szkolna zostanie uznana nawet jeśli nie będzie zawierała aktualnej pieczątki;

• studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych - będą mogli korzystać z ulgi jedynie z biletów długookresowych. Gdy uczeń lub student takiej szkoły będzie chciał skorzystać z innego rodzaju biletu będzie musiał skasować bilet normalny;

• doktoranci - będą mogli korzystać z ulgi wyłącznie w przypadku biletów długookresowych. Ulga na przejazdy będzie przysługiwała wyłącznie doktorantom do ukończenia 30. roku życia;

• opiekunowie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością - opiekun będzie mógł podróżować wyłącznie na podstawie zaświadczenia według ściśle określonego wzoru wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Warszawy. Każde zaświadczenie powinno zostać zarejestrowane w ZTM. Można to będzie zrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów;

• Żandarmeria - nie będzie już ograniczenia dotyczącego stopnia. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów będą mieli wyłącznie funkcjonariusze w mundurach, wyłącznie w czasie wykonywania czynności służbowych.

• małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne - będą mogły korzystać jedynie z biletów normalnych.

• sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku - będą korzystać tylko z biletów normalnych.

• dzieci z rodzin posiadających czworo lub więcej dzieci - nadal będą mogły podróżować bezpłatnie (na podstawie imiennej karty o specjalnym wzorze wydawanej przez ZTM). Od kwietnia nie będą musiały mieć meldunku, wystarczy, że będą w Warszawie mieszkać.

• emeryci i renciści - prawo do przejazdów ulgowych (ulga 50 proc. od ceny biletu normalnego) przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wiek.

Więcej na: http://www.ztm.waw.pl.

a