sobota, maj 18, 2024
Follow Us
czwartek, 21 lipiec 2011 13:29

Powstanie Warszawskie w oczach Polaków Wyróżniony

Napisane przez EN
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powstanie Warszawskie w oczach Polaków Fot. mat. prom.

Stan wiedzy Polaków o Powstaniu Warszawskim jest bardzo nikły. Okazuje się, że jedynie co trzeci Polak (36%) datę 1 sierpnia 1944 r. kojarzy z rozpoczęciem się walk w Warszawie.


Pretekstem do realizacji badań stała się kolejna edycja Biegu Powstania {jumi [*4]}Warszawskiego organizowanego przez Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Aby potwierdzić jak ważne są wydarzenia o charakterze sportowo-społecznym do których należy Bieg Powstania Warszawskiego, agencja ComPress przy wsparciu PKO Banku Polskiego, zleciła badanie TNS OBOP w sprawie stanu wiedzy Polaków o tym wydarzeniu. -"Przystępując do badania chcieliśmy się dowiedzieć jaki jest poziom świadomości Polaków, o Powstaniu Warszawskim. Wykonując po kilku latach podobne badanie będziemy mieli wiedzę jak świadomość naszych rodaków się zmieniła." - mówi Marcin Kuriata z WOSiR-u. Pierwsze pytanie jakie zadano Polakom to " Z czym kojarzy się Panu/Pani data 1 sierpnia 1944 roku?". Okazało się że jedynie co trzeci Polak (36%) datę 1 sierpnia 1944 r. kojarzy z wybuchem Powstania Warszawskiego. Zdecydowana większość ankietowanych (59%) nie ma żadnych skojarzeń związanych z tą datą. Więcej poprawnych odpowiedzi (63%) było wśród ludzi z wyższym wykształceniem i w grupie wiekowej powyżej 40 lat. Kolejne zadane pytanie dotyczyło sposobu upamiętniania wydarzenia - " W jaki sposób upamiętnia Pan/Pani rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego?". Tutaj ankietowani (18%) wskazywali na oglądanie relacji telewizyjnej upamiętniającej wydarzenie. 71 % badanych nie robi nic w celu upamiętnienia wydarzenia. W trzecim pytaniu " Jakie zna Pan/Pani argumenty za lub przeciw wybuchowi Powstania?" ankietowani (11%) wskazywali jako argumenty za wybuchem Powstania:"jest ważne, żeby walczyć o swój kraj, zachowywać się patriotycznie" i "powstanie podtrzymywało ducha narodu polskiego" (9 %). Najczęściej wymieniane argumenty przeciw wybuchowi Powstania Warszawskiego to: " zginęło wielu cywili, Niemcy wymordowali ludność Warszawy" (10%) oraz "w konsekwencji została zniszczona Warszawa" (7%).
Ogólny wniosek jest taki, że poziom wiedzy o Powstaniu Warszawskim jest niski. Aby ten stan zmienić organizatorzy XXI Biegu Powstania Warszawskiego stawiają przede wszystkim na edukacyjny charakter wydarzenia. O tym wszystkim będzie można się przekonać 30 lipca o godz. 21.00 na trasie biegu.
Badania realizowano na terenie całego kraju w ramach cyklicznego projektu Omnimas na losowej reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Respondenci zostali przebadani techniką wywiadów bezpośrednich.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Biegu można znaleźć na stronie www.zabiegajopamiec.waw.pl i www.wosir.waw.pl .{jumi [*7]}

a