poniedziałek, listopad 29, 2021
Follow Us
piątek, 08 czerwiec 2018 10:24

Konferencja Młodych Liderów: Historia pokazuje przyszłość

Napisane przez Tomasz Paluch
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Konferencja Młodych Liderów: Historia pokazuje przyszłość fot. facebook.com/konferencja.kml
II edycja Konferencji Młodych Liderów była wypełniona spotkaniami z ludźmi świata polityki, biznesu, kultury i trzeciego sektora. W wystąpieniach wielu gości przewijała się myśl, że znajomość historii pomaga w rozumieniu rzeczywistości i budowaniu kariery.

W warszawskim Teatrze Palladium ponad 400 licealistów z całej Polski przez dwa dni mogło osobiście rozmawiać z uczestnikami życia publicznego.

Zorganizowana przez uczniów warszawskich liceów konferencja została uznana podczas Olimpiady Projektów Społecznych „Zwolnieni z Teorii” za najlepsze wydarzenie publiczne 2017 r. Zdaniem organizatorów, „nie ma lepszej pomocy w podjęciu tak ważnej decyzji, jak wybór ścieżki rozwoju, niż wsłuchanie się w rady światowej klasy liderów i osób, które odniosły sukces w najróżniejszych dziedzinach zawodowych”.

Toteż do udziału w Konferencji zostali zaproszeni m.in. wicepremier Jarosław Gowin, były premier i prezes NBP Marek Belka, chargé d’affaires Ambasady USA w Polsce John C. Law, dyrektor Banku Światowego na Polskę i Państwa Bałtyckie Carlos Piñerúa, Bogusław Winid, były ambasador Polski przy ONZ i NATO, Juliusz Machulski czy Janusz Gajos.
 
Wielu gości podkreślało wagę znajomości historii, choć jedynym spotkaniem panelowym jej poświęconym było spotkanie z udziałem Marcina Schrimera, prezesa Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego (PTZ). Ale debata nawiązała też do współczesnych wydarzeń. Jak wyjaśnił prezes Schrimer, głównym celem powstałego w 1990 r. PTZ było doprowadzenie do reprywatyzacji, czy to w postaci uzyskania zwrotu zrabowanego mienia czy też poprzez uzyskanie odszkodowania. Pomimo kilkunastu projektów ustaw reprywatyzacyjnych i silnego nacisku PTZ, nadzieje na reprywatyzację okazały się płonne. – Niedawno minister Gowin zapowiedział, że prace nad ustawą reprywatyzacyjną zostały już wstrzymane – stwierdził z goryczą prezes Schrimer.
 
Równocześnie podkreślił, że PTZ dba o kulturę, historię, pielęgnowanie tradycji, integrację środowiska potomków rodów ziemiańskich i propagowanie bliskich im wartości. – To są kwestie odpowiedzialności za kraj, wolności, poczucia godności. Dbamy o to, aby pamiątki dotyczące kultury ziemiańskiej były otoczone właściwą troską. Organizujemy sesje naukowe, współpracujemy z muzeami i z IPN, z którym, oraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej, właśnie prowadzimy konkurs dla szkół ponadpodstawowych o tematyce ziemiańskiej –wyliczał prezes PTZ.
 
Zapytany o księcia Jana Lubomirskiego – Lanckorońskiego, prezes Schrimer przedstawił go jako przykład młodego człowieka, który dobrze radzi sobie w świecie biznesu i mógłby być rentierem, jednak założył Fundację Książąt Lubomirskich, wspierającą rozwój polskiej sztuki, nauki, rozwijającą projekty medyczne i edukacyjne. Pytany o inne fundacje założone przez potomków znanych i zasłużonych rodów ziemiańskich, prezes wymienił Fundację XX Czartoryskich, Fundację Trzy Trąby Macieja Radziwiłła, Fundację Krasickich z Leska i Fundację im. Feliksa hr. Sobańskiego, kierowaną przez Michała Sobańskiego, który od wielu lat zmaga się z rewitalizacją zniszczonego pałacu w Guzowie.
 
Prezes PTZ szeroko omówił też działania fundacji rewitalizujące polskie zabytki na dawnych Kresach, udział ziemian w walkach o odrodzenie polskiej państwowości oraz wagę podtrzymywania kontaktu z środowiskami polonijnymi, w których jest wielu potomków rodzin ziemiańskich.
 
Gościem wyjątkowo stanowczo podkreślającym znaczenie znajomości historii był Andrzej Kozłowski, prezes Zarządu Emitel Polska. – Trudno w biznesie osiągnąć sukces nie ucząc się na błędach innych i nie analizując tego, co się wydarzyło w historii – stwierdził już na początku, po czym za pomocą prezentacji wytłumaczył różnicę pomiędzy liderami a przywódcami oraz znaczenie strategicznego planowania. Miltiades, Temistokles, Nelson Mandela, Napoleon, Wilson Churchill, Otto von Bismarck, Henry Ford – to byli ludzie którzy wykazali cechy przywódców, czyli siłę perswazji, spryt, wizję, determinację a nade wszystko charyzmę.
 
- Lider to ktoś, kto działa z pasją, zaangażowaniem, jest konsekwentny w działaniu, troszczy się o ludzi, jest opanowany, kompetentny. Ale jemu może brakować tego „czegoś”. Z prawdziwym przywódcą mamy do czynienia wtedy, kiedy ludzie z własnego wyboru za nim podążają – tłumaczył. Podkreślał również wagę zespołowości i umiejętności wsłuchiwania się w odmienne opinie. - Jeżeli gracie na siebie, to zespół szybko się od was odwróci – mówił. - Henry Ford twierdził, że jeżeli istnieje jeden sekret sukcesu zarządzania, to jest nim umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej.
 
Odpowiadając na pytania, prezes Kozłowski doradzał słuchaczom tworzenie projektów i zarządzanie nimi. Zaznaczył też wagę systemów firmowych wartości. Jako przykłady wartości obowiązujących w Emitel Polska wymienił pasję działania, ciekawość świata i otwartą komunikację. Pytany o przyszłość świata biznesu stwierdził, że po upadku w 2008 r. Lehman Brother, biznes zaczął bardziej dbać o społeczności lokalne czy środowisko naturalne. - Jeżeli dalej pójdziemy w tym kierunku, to za 10 lat będzie nam się dużo fajniej pracowało – skonkludował.

a