czwartek, grudzień 07, 2023
Follow Us
poniedziałek, 08 maj 2017 11:00

Wiślany System Informacji

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wiślany System Informacji http://www.um.warszawa.pl/

Trwa montaż Wiślanego Systemu informacyjnego, który jest dopełnieniem Miejskiego Systemu Informacji. Skorzystają z niego być może także uczestnicy zabawy w geocaching, którym zazwyczaj wystarczają jedynie współrzędne GPS.

Wiślany System Informacji (WSI) opiera się na tej samej zasadzie, co Miejski System Informacji (MSI) dla Warszawy. Posiada podobne siatki odniesienia: obszarową, wiślaną oraz obiektową. Uwzględnione zostały w nim również nazwy zwyczajowe i historyczne używane przez mieszkańców takie jak: Skrzypki, Miedzeszyn, Golędzinów, Kępa Tarchomińska, Kępa Potocka, Port Czerniakowski.

Konstrukcja nowego systemu opiera się na nawigacyjnym kilometrażu Wisły wyznaczonym na odcinku od ujścia rzeki Przemszy do Morza Bałtyckiego. W celu zaznaczenia wyjątkowości pasa nadwiślańskiego oraz dostosowania systemu do przyrodniczego otoczenia zastosowano materiały nawiązujące do nadrzecznej infrastruktury, takie jak stal i beton oraz wprowadzono odrębną od ogólnowarszawskiej kolorystykę.

– Wiślane MSI doskonale koresponduje z oznakowaniem stosowanym na warszawskich ulicach od blisko dwudziestu lat. Dzięki temu całość stanowi spójny system informacji – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

System identyfikacyjny wprowadzony zostanie na 32-kilometrowym odcinku warszawskiej Wisły. Obejmować będzie bramy – „wejścia” nad rzekę znajdujące się w miejscach styku głównych ciągów komunikacyjnych. Bramy, oprócz nazw określających lokalizację, zawierają kilometraż rzeki oraz informację kierującą do ważnych obiektów i funkcji. Między kolejnymi bramami pojawią się słupki z oznaczeniami szlaków i węzłów komunikacyjnych. Wzdłuż ścieżek, w ważnych punktach zlokalizowane zostaną mapy w skali 1:10 000 obejmujące całość warszawskiego odcinka Wisły. Mapy będę dostosowanie do brzegu rzeki na którym będą ustawione. Obok najciekawszych i najważniejszych miejsc Dzielnicy Wisła ustawione zostaną tablice informacyjne, na których będzie można znaleźć podstawowe wiadomości dotyczące tych obiektów. Zostaną ustawione obok miejsc o charakterze historycznym, architektonicznym, technicznym i przyrodniczym.

Ważnym elementem systemu są słupki kilometrażowe. Rozmieszczone zostaną w miejscach wyznaczonego oficjalnego kilometrażu nawigacyjnego, lecz na przeciwnym brzegu Wisły. Słupki zostały wyposażone w poręcze umożliwiające wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. W portach i przystaniach pojawiły się uproszczone nośniki z informacjami dla wodniaków. Są na nich zawarte wiadomości dotyczące infrastruktury przystani lub portu. Informacje są na tyle duże, aby były czytelne z większej odległości od strony wody.

Bulwary otrzymały tablice, na których eksponowana jest ich nazwa. Wały przeciwpowodziowe również otrzymają swoje oznaczenie. Podsystem informacji na wałach obecny będzie nie tylko na ich początku oraz na końcu. Informatory pojawią się co około 500 metrów na szczycie wałów oraz w miejscach, w których cieki wodne przekraczają wały. Istotną częścią systemu są również przystanki komunikacji wodnej.

Na graniczących z Wisłą osiedlach pojawią się znaki kierujące do Wisły. Będą one przeznaczone dla pieszych oraz rowerzystów i ułatwią im dotarcie do przejść dla pieszych lub kładek nad ulicami oddzielającymi rzekę od reszty miasta. Znaki te zostaną zamontowane m.in. na latarniach.

Geocaching nad Wisłą
Geocaching to nowoczesna gra terenowa polegająca no szukaniu skrytek/pojemników za pomocą odbiornika GPS (www.geocaching.com). W Warszawie w 2015 roku powstała nieformalna grupa Geocaching Warszawa. Rok później grupa się sformalizowała, a jej członowie założyli stowarzyszenie o tej samej nazwie, przyjmując regulamin i tworząc pierwszy zarząd. Wspólnie z organizacjami pożytku publicznego oraz turystycznymi promuje geocaching jako aktywną formę wypoczynku, pozwalającą na poznawanie ciekawych miejsc oraz niezwykłych ludzi. Równie ważne są aspekty edukacji ekologicznej w zakresie poszanowania i ochrony środowiska. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Geoaching Warszawa zawarły umowę 6 marca 2017 r. w ramach której organizowane będą spotkania geocachingowe, a jednym z celów będzie sprzątnięcie wcześniej określonego terenu. Zarząd Zieleni zapewni worki, rękawiczki oraz odbiór śmieci. Uczestnicy wydarzenia dodatkowo naniosą na mapę informacje dotyczące zwałek lub śmieci których nie są w stanie zabrać. Dzięki temu służby ZZW odwiedzą miejsca, które są poza ich rutynową kontrolą.

Stowarzyszaenie Geocaching Warszawa w weekend, 12-14 maja organizuje natomiast wydarzenie „Waraw UV Night”. Będzie to gra terenowa, oparta na geocachingu, na terenie Warszawy ze szczególnym uwzględnienie skrytek wykorzystujących światło UV. W tym czasie geocachigowców będzie można spotkać m.in. w parku Młocińskim czy lesie Lindego. Więcej o wydarzeniu na portalu Facebook.

Ciekawostki o geocachingu
Geocaching istnieje od maja 2000 roku, kiedy to pasjonat sprzętu GPS, Amerykanin Dave Ulmer ukrył w lesie wiadro i podał jego współrzędne na grupie dyskusyjnej użytkowników GPS.
Pierwszą skrytką w Polsce jest skrytka Ndebele1, ukryta w listopadzie 2001 r. w Warszawie. Jest to również jedyna skrytka wirtualna w Polsce.
Aktywnych skrytek ukrytych obecnie w Polsce jest prawie 37 000,  w tym ponad 1600 w Warszawie. Najczęściej znajdywaną skrytką w stolicy jest geocache „W centrum Warszawy” założony w maju 2006 r. Znalazło go już ponad 2400 osób. Najbardziej lubianą skrytką w Warszawie jest geocache „ARh+ TB Hotel” mieszczący się przy RCKiK (Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa) przy ul. Saskiej. Skrytka ta została w 2016 roku nominowana w konkursie „Polskie Geo-Laury 2016” w kategorii skrytek nietradycyjnych. W 2012 roku, wspólnie z PTTK, geokeszerzy w celu upowszechnienia zabawy stworzyli odznakę „PTTK Geocaching Polska”. Są jej cztery rodzaje: popularna, brązowa, srebrna i złota.

Więcej na: http://www.um.warszawa.pl/.

a