czwartek, czerwiec 01, 2023
Follow Us

Nawrocki

poniedziałek, 09 listopad 2015 00:00

Bezpieczne związki... metropolitalne Wyróżniony

Napisane przez iinformacja prasowa
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Bezpieczne związki... metropolitalne http://cdn.morguefile.com

Wspólna komunikacja miejska, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich to najważniejsze rozwiązania wynikające z ustawy metropolitalnej. Gminy i powiaty będą mogły tworzyć tzw. związki metropolitalne, do których należeć będzie m.in. opracowanie zintegrowanego system taryfowo-biletowego czy stworzenie planu transportowego, obejmującego wszystkie samorządy wchodzące w skład obszaru metropolitalnego.

Metropolia to forma współpracy samorządów, a nie nowa jednostka konkurująca między nimi. Ustawa o związkach metropolitalnych uwzględnia wszystkie wnioski samorządów. Taka współpraca gmin i powiatów w zakresie tworzenia metropolii to nowa forma organizacyjna, wspólne wykonywanie pewnych zadań, wspólny transport publiczny, system taryfowo-biletowy czy zagospodarowanie przestrzenne – powiedział Jan Grabiec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Związek metropolitalny będzie mógł powstać w drodze rozporządzenia z inicjatywy Rady Ministrów lub na wniosek rady gminy. Tworzenie metropolii dotyczyć będzie obszaru zamieszkałego przez co najmniej 500 tys. mieszkańców, obejmującego miasto na prawach powiatu (z siedzibą wojewody lub sejmiku województwa). Jego powstanie będzie wymagało także pozytywnej opinii rad: co najmniej 70 proc. gmin, co najmniej 70 proc. miast na prawach powiatu i co najmniej 50 proc. powiatów.

Związki metropolitalne ułatwią ścisłą współpracę dużych miast z okolicznymi gminami. Mniejsze miejscowości staną się równorzędnym partnerem dla większych, m.in. w kwestii tworzenia wspólnego systemu komunikacji – powiedział wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przybliżone zostały założenia Ustawy o związkach metropolitalnych i jej znaczenie dla budowania nowoczesnych systemów transportu zbiorowego, zadania administracji rządowej w procedurze tworzenia metropolii warszawskiej, zasady ustalenia przebiegu granicy (delimitacji) obszaru metropolitalnego Warszawy oraz wyzwania związane z integracją systemu transportu publicznego.

Ustawa o związkach metropolitalnych określa zasady i tryb tworzenia oraz organizacji związku metropolitalnego, który będzie stanowił formę współpracy gmin i powiatów, a także jego zadania i finansowanie. Dokument został podpisany przez prezydenta RP 27 października 2015 r. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

a