wtorek, kwiecień 20, 2021
Follow Us
poniedziałek, 31 sierpień 2015 15:01

Dopalacze: więcej profilaktyki w szkołach na Mazowszu Wyróżniony

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dopalacze: więcej profilaktyki w szkołach na Mazowszu http://www.morguefile.com

Ściślejsza współpraca szkół z policją i inspekcją sanitarną, szkolenia dla pedagogów i nauczycieli, warsztaty dla uczniów – m.in. poprzez te działania zostanie wzmocniona profilaktyka dotycząca dopalaczy na Mazowszu. Mazowiecki Kurator Oświaty zobowiązał do tego dyrektorów szkół w specjalnym liście, a wojewoda mazowiecki zaapelował do władz samorządowych o wsparcie placówek oświatowych w tych działaniach. W 2015 r. w województwie mazowieckim dopalaczami zatruło się 279 osób (Dane inspekcji sanitarnej, obejmujące okres od stycznia do 15 sierpnia 2015 r.).

Problem dopalaczy to nasza wspólna sprawa, dlatego konieczna jest w tej kwestii współpraca wielu instytucji. Celem intensyfikacji działań profilaktycznych jest dotarcie do młodzieży nie tylko z informacją, ale także z odpowiednią pomocą – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Mazowiecki Kurator Oświaty w liście do dyrektorów placówek oświatowych zobowiązał ich do zaktualizowania programów profilaktyki do 30 października br. o zadania dotyczące przeciwdziałania dopalaczom, w tym opracowania wewnętrznych procedur. W szkołach mają być też zorganizowane szkolenia dla rad pedagogicznych (z udziałem policji i inspekcji sanitarnej) oraz spotkania z uczniami i rodzicami. Silniejszy akcent ma być też położony na monitorowanie problemu dopalaczy (m.in. poprzez badania ankietowe wśród uczniów, rodziców) czy upowszechnianie materiałów informacyjnych.

W nadchodzącym roku szkolnym kuratorium przy współpracy z innymi instytucjami zaplanowało akcję informacyjną o dopalaczach. We wrześniu ruszą narady przedstawicieli Komendy Stołecznej i Wojewódzkiej Policji z dyrektorami szkół, podczas których omówione zostaną regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz zadania szkół w tym obszarze. Zaplanowano też cykl szkoleń dla pedagogów i psychologów.

Wojewoda mazowiecki w liście do władz samorządowych poprosił o wsparcie tych działań oraz przypomniał o obowiązku aktualizowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz możliwości powołania pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii. Zachęcił również do zainteresowania problematyką dopalaczy Gminne Komisje Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Według ustawowej definicji środek zastępczy (tzw. dopalacz) jest to produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej, których wytwarzania i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane w przepisach odrębnych.

1 lipca 2015 r. weszła w życie zmiana Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Celem jest wprowadzenie lepszej kontroli instytucji państwowych nad rynkiem dopalaczy. Po jej wejściu w życie 114 substancji uzyskało status narkotyków, w związku z czym handel i ich posiadanie może być ścigane przez policję.

a