piątek, czerwiec 02, 2023
Follow Us

Nawrocki

piątek, 17 lipiec 2015 00:00

Centrum Edukacji w Powsinie nie tylko dla dzieci Wyróżniony

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Centrum Edukacji w Powsinie nie tylko dla dzieci http://www.um.warszawa.pl

Tablice dźwiękowe, blaty stołów z wizerunkami owadów i ptaków, ścieżka zmysłów, rymowanki-zgadywanki o gatunkach drzew i zwierząt – to tylko niektóre pomoce, jakie są używane w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Powsinie prowadzonym przez Lasy Miejskie - Warszawa.

Warszawa, największe i najludniejsze miasto w Polsce, jest obok Berlina i Sztokholmu jedną z niewielu stolic europejskich, w której lasy znajdują się w granicach miasta i zajmują znaczne obszary. Obecnie lasy w Warszawie zajmują około 8100 hektarów, co stanowi 15 proc. obszaru miasta.

Lasy Miejskie-Warszawa prowadzą gospodarkę leśną w lasach będących własnością lub użytkowaniu m. st. Warszawy, o powierzchni około 3500 hektarów oraz prowadzą nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni około 3200 hektarów.

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej znajduje się w granicach zwartego kompleksu leśnego – Lasu Kabackiego. Jest to największy kompleks leśny spośród 15 wchodzących w skład lasów miejskich, a także największy rezerwat województwa mazowieckiego, najliczniej odwiedzany przez mieszkańców Warszawy.

Dużym atutem jest bliskie sąsiedztwo Parku Kultury w Powsinie oraz Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. Sąsiedztwo Lasu Kabackiego stanowi więc dla Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej idealną oprawę, ale jednocześnie otwiera także możliwości dla poszerzenia oferty edukacyjnej przede wszystkim o praktyczne zajęcia w terenie. Na terenie rezerwatu znajdują się dwie ścieżki przyrodniczo-leśne, których zadaniem jest przybliżenie mieszkańcom historii Lasu Kabackiego, życia w lesie oraz funkcjonowania lasu.

Dodatkowo w lasach miejskich utworzono siedem ścieżek przyrodniczo-leśnych zlokalizowanych w czterech dzielnicach, które uzupełniają terenową ofertę edukacyjną Centrum.

W Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej prowadzone są zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym a także osób dorosłych. Podstawowym celem Centrum będzie propagowanie zachowań proekologicznych oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu.
Więcej na: http://www.um.warszawa.pl.

a