sobota, grudzień 09, 2023
Follow Us
wtorek, 17 luty 2015 00:00

Bezpłatne porady prawników, psychologów... Wyróżniony

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Bezpłatne porady prawników, psychologów... pokrzywdzeni.gov.pl

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, kiedy to osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli różnych instytucji w trakcie ich dyżurów, potrwa od 23 do 28 lutego (poniedziałek–niedziela) 2015 roku. Dyżury będą się odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 10–18, natomiast w sobotę w godz. 10–13.

Idea Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy.
W organizację obchodów włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.
Od 23 lutego do 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka" oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku - od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę - od 10.00 do 13.00. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny. Polegać to będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędne informacje i ich adresy, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na: www.pokrzywdzeni.gov.pl.

a