poniedziałek, październik 02, 2023
Follow Us

Nawrocki

piątek, 28 listopad 2014 13:22

Kandydat z Certyfikatem Przyjaznego Rodzinie

Napisane przez pch24.pl
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kandydat na Prezydenta Warszawy otrzymał Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Zadeklarował wsparcie dla Rodziny i zobowiązał się przestrzegać Dekalogu Samorządowca.

Spotkanie w warszawskim Domu Pielgrzyma Amicus otworzył Paweł Kwaśniak z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, który przedstawił zakres działalności Fundacji, a także nakreślił kształt kampanii „Rodzina ma głos!", której owocem są Certyfikaty przyznawane kandydatom ubiegającym się o urzędy samorządowe. Cała kampania została tak pomyślana, aby przede wszystkim uświadomić obywatelom, polskim rodzinom, że mamy głos w wyborach i że powinniśmy z niego skorzystać. Co więcej, jest to nasza odpowiedzialność. Aby świadomie oddać głos, wprowadziliśmy elementy, które zbudują porozumienie między polskimi rodzinami, a tymi którzy będą nas reprezentować. Pomóc ma w tym Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. (...) Jest mi bardzo miło, że Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie mogę przekazać na ręce Pana Posła Jacka Sasina, ubiegającego się o urząd Prezydenta Warszawy. – powiedział Jacek Sapa, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Jacek Sasin podpisując Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie zobowiązał się m.in. do wspierania małżeństwa oraz rodziny jako naturalnego środowiska wychowania dzieci, podejmowania i wspierania inicjatyw zwiększających rolę rodziców w procesach edukacyjnych, promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej oraz kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.

Dziś bardzo ważne jest, aby wszystkie szczeble władzy, aby wszyscy ludzie, którzy kształtują obraz dzisiejszego państwa, wiedzieli że bez wspierania rodzin nie możemy mówić o budowaniu dobrego Narodu, dobrego państwa ani społeczeństwa. Zdrowe państwo musi opierać się na rodzinie. (...) Duża rodzina to zaszczyt. Chcę być Prezydentem, który będzie dbał nie tylko o rodzinę w jej tradycyjnym wymiarze od strony światopoglądowej czy kulturowej, ale również od tej bardzo praktycznej. – powiedział podczas wręczenia Certyfikatu Jacek Sasin. Kandydat podkreślił znaczenie wyróżnienia, które otrzymał, określając je jako zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz ochrony i wsparcia rodziny. Sasin, zapowiedział że w przypadku zwycięstwa w II turze wyborów, Certyfikat zostanie umieszczony na widocznym miejscu w biurze Prezydenta Warszawy, tak aby codziennie przypominał o podjętym zobowiązaniu.

Kandydata PiS poparł Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro – Prawo do Życia, który także ubiegał się o urząd Prezydenta m. st. Warszawy. W I turze otrzymał niespełna 2 proc. Są tacy, którzy chcą rodzinę zniszczyć. Na szczęście są też tacy, którzy rodziny bronią i ją wspierają. W szczególności dotyczy to Warszawy. Po jednej stronie mamy kandydatkę, która przymusza szpitale do zabijania dzieci, popiera ideologię gender, która niszczy rodzinę, wspiera materialnie lobby homoseksualne i inne lobby dewiacyjne. Mamy też drugiego kandydata, który deklaruje obronę rodziny, który jest dumny z tradycji. Tym kandydatem jest Jacek Sasin. Wzywam wszystkich, którym rodzina i zasady moralne są bliskie, żeby poszli do wyborów i aby głosowali na Jacka Sasina. – apelował w swym wystąpieniu Dzierżawski.

Zwieńczeniem czwartkowego spotkania było symboliczne przekazanie przez Jacka Sasina upominków dla dzieci pochodzących z polskich rodzin zamieszkałych w Grodnie i okolicach. Prezenty zostały złożone na ręce Wioletty Kowalczuk, polskiej działaczki wspierającej Polaków na Wschodzie, współpracującej z Fundacją Kresy w Potrzebie.

a