piątek, grudzień 01, 2023
Follow Us
wtorek, 25 luty 2014 15:05

Punkt konsultacyjny i 282 zgłoszenia Wyróżniony

Napisane przez Informacja prasowa
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Punkt konsultacyjny i 282 zgłoszenia http://www.um.warszawa.pl

140 konsultacji osobistych i 142 porady telefoniczne udzielono w ciągu ostatnich kilku dni (21-24 lutego) obywatelom Ukrainy w centrum informacyjnym, uruchomionym z inicjatywy Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego i Hanny Gronkiewicz - Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Osoby odwiedzające Centrum Informacyjne dla Obywateli Ukrainy korzystały przede wszystkim z porad pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW). Udzielili oni 210 konsultacji, które dotyczyły m.in. zasad przedłużania wizy, uzyskania zezwolenia na zamieszkanie po jej wygaśnięciu oraz innych możliwości legalizacji pobytu w Polsce.

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz pracownicy organizacji pozarządowych (Fundacji „Ocalenie", Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka) informowali zainteresowanych o procedurach związanych z uzyskaniem paszportu bez posiadania wizy, składaniem wniosku o status uchodźcy, czy z uzyskaniem zezwoleń na zamieszkanie na czas określony. Pytania dotyczyły także pomocy materialnej, możliwości wyjazdu z Ukrainy do Polski oraz stanu pacjenta przewiezionego z Kijowa do Krakowa.

Wielość i różnorodność spraw jakie zgłoszono do Centrum pokazuje, że jest ono bardzo potrzebne. Zebraliśmy w jednym miejscu - łatwo dostępnym w centrum Warszawy - specjalistów, którzy mogli pomóc od razu lub kierowali potrzebujących do kompetentnych organów. Myślę, że to Centrum spełniło swą rolę – szybkiej i skutecznej pomocy." - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Zainteresowani mogę przychodzić do Centrum osobiście (7 dni w tygodniu w godz. 8-18) lub połączyć się poprzez bezpłatny numer 987 oraz 519 047 300 (opłata wg stawek operatora). Dzwoniący zostaną przełączeni do pracowników poszczególnych instytucji (Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW, Straży Granicznej, organizacji pozarządowych). Lokal dla Centrum wraz z wyposażeniem i infrastrukturą teleinformatyczną udostępnił Urząd m.st. Warszawy. Punkt konsultacyjny przy Nowym Świecie 63 będzie funkcjonował tak długo, jak będzie zwiększone zapotrzebowanie na informacje dla obywateli Ukrainy.

Centrum Informacyjne utworzono w celu udzielania wsparcia Ukraińcom, którzy w związku z ostatnimi wydarzeniami w swoim kraju potrzebują pomocy. Pięć osób, które opuściło warszawski szpital MSW, zostało zakwaterowanych w lokalach z zasobów Urzędu m.st. Warszawy. Bieżącą pomoc, w tym koordynację opieki pozamedycznej, zapewniają członkowie Komitetu Obywatelskiego Solidarni z Ukrainą przy wsparciu mieszkających w Warszawie wolontariuszy ukraińskich.

a