poniedziałek, luty 06, 2023
Follow Us

Nawrocki

wtorek, 13 sierpień 2013 12:29

Warszawskie Męskie Granie Wyróżniony

Napisane przez OKI
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Warszawskie Męskie Granie www.meskiegranie.pl

Męskie Granie 2013 zapewnia słuchaczom prawdziwą muzyczną ucztę. Do dwóch dyrektorów artystycznych – Katarzyny Nosowskiej i O.S.T.R. - dołączyli równie nieprzeciętni twórcy. Na warszawskim koncercie odbędzie się też pierwszy publiczny pokaz filmu o przedwojennej Warszawie.

Tego lata Męskie Granie zagra jeszcze 17 sierpnia w Warszawie (Fort Bema), gdzie zagrają m.in. Stanisław Soyka, Leszek Możdżer, Maria Peszek, Grażyna Łobaszewska, Fisz Emade Tworzywo, TRÈS.B czy UL/KR i 31 sierpnia w Żywcu (Amfiteatr Pod Grojcem), gdzie wystąpią: Zorak + O.S.T.R., O.S.T.R. + Michał Urbaniak, Nosowska, Kaliber 44, Mela Koteluk, Myslovitz, Modulators i Hey.

Męskie Granie to projekt odważny, niezależny i pełen twórczego napięcia. Biorący w nim udział artyści są przedstawicielami różnych konwencji, stylów, sposobów myślenia i tworzenia sztuki. To najlepsi muzycy, projektanci oraz specjaliści sztuk wizualnych. Wspólnie udowodnią, że z łączenia przeciwieństw i czerpania z bogactwa różnorodności mogą się zrodzić rzeczy niezwykłe.

„Nieczęsto zdarza się, aby artyści tak odważnie i z tak dużą energią otwierali się na niekonwencjonalną współpracę. To wielka wartość Męskiego Grania – daje publiczności możliwość doświadczania muzyki w postaci czystego eksperymentu i udziału w twórczych spotkaniach" - mówi Marcin Filipiak, kierownik marki Żywiec.

W Warszawie Stanisława Celińska w towarzystwie Bartka Wąsika oraz Royal String Quartet zaśpiewa piosenki z projektu Nowa Warszawa prowadzonego pod auspicjami Nowego Teatru. Na koncercie w stolicy odbędzie się też pierwszy publiczny pokaz filmu „Warszawa 1935" w wersji 2D.

Fe­sti­wal Męskie Granie 2013 roz­po­czął się w Kra­ko­wie, 13 lipca, na­stęp­nie kon­cer­ty od­by­ły się w Cho­rzo­wie, Wro­cła­wiu, Gdań­sku i Po­zna­niu. Fe­sti­wa­lo­wa pu­blicz­ność usły­szeć mogła za­rów­no mu­zy­kę roc­ko­wą, jak hip-hop, mu­zy­kę elek­tro­nicz­ną, jazz, folk, a nawet mu­zy­kę po­waż­ną. Z War­sza­wy Mę­skie Gra­nie ruszy do Żywca, gdzie od­bę­dzie się kon­cert koń­czą­cy te­go­rocz­ną edy­cję fe­sti­wa­lu. Wyłącznym sponsorem Męskiego Grania 2013 jest marka Żywiec.

17 sierpnia

Fort Bema (wejście od ul. Jerzego Waldorffa), Warszawa.

Bilety na www.meskiegranie.pl, ebilet.pl oraz w salonach Empik w cenie 70 zł.

www.meskiegranie.pl

{jumi [*7]}

a