piątek, listopad 15, 2019
Follow Us
×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 92.
JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 44.
wtorek, 04 grudzień 2012 15:48

Ułatwienia dla niepełnosprawnych Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest 3 grudnia. Jak wygląda życie osób niepełnosprawnych w Warszawie - kto chce, to widzi. Czy będzie im łatwiej żyć, mieszkać i poruszać się po mieście? Najnowsze wieści ze stołecznego ratusza brzmią optymistycznie.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych stanowi, że to nie indywidualne ograniczenia, ale zewnętrzne bariery utrudniające uczestniczenie w życiu czynią człowieka niepełnosprawnym. Dotychczas w polskim prawie nie było jednolitej definicji niepełnosprawności, jednak w myśl przepisów musi być ona potwierdzona odpowiednim orzeczeniem. W Warszawie od 1 grudnia niepełnosprawni mogą korzystać z pomocy specjalistów – m.in. psychologów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, logopedów. Dwanaście organizacji pozarządowych, dzięki miejskiemu dofinansowaniu, będzie prowadziło ośrodki wsparcia dla warszawian z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi. Ośrodki będą działały przez pięć dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Prowadzenie ośrodków wsparcia oraz aktywizacji społecznej i zawodowej jest jednym z działań zapisanych w Warszawskim Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w ramach Społecznej Strategii Warszawy na lata 2009-2020. Łącznie miasto przeznaczy na ten cel do 2015 roku blisko 8,5 mln zł. To o ponad 600 tys. zł więcej niż w latach 2009-2012.

Powstały mapy dotykowe części naziemnej, podziemnej i poziomu peronu stacji (metro Ratusz Arsenał) jak również informacyjne pliki dźwiękowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Na przełomie 2012 i 2013 r. rozpocznie działalność Ośrodek Parkinsona w Wawrze. Tam osoby dotknięte chorobą będą uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych, konsultacjach psychologicznych, szkoleniach edukacyjnych i skorzystają z doradztwa zawodowego. Dla opiekunów przewidziano szkolenia integracyjne poprawiające ich relacje z osobą chorą. Zostaną oddane kolejne mieszkania treningowe, zaprojektowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo - jedno na Bielanach i jedno na Ursynowie. Warszawskie teatry przygotowują już pierwsze przedstawienia z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzących. Powstać ma siedem Centrów dla Osób Niepełnosprawnych, ze stanowiskami komputerowymi dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, ruchową oraz sprzężoną. Od stycznia 2013 roku ma zacząć działać trzecia placówka integracyjna, w których przyjmują specjaliści (obecnie w żłobkach przebywa 40 niepełnosprawnych dzieci). Kursy języka migowego ukończyło ok. 490 pracowników urzędów. Oprócz tego dla tłumaczy języka migowego, którzy pomagają w codziennym funkcjonowaniu osobom niesłyszącym miasto przeznaczyło ponad 260 tys. zł.
7 grudnia, Sejm przyjmie uchwałę z apelem o podejmowanie działań ułatwiających niepełnosprawnym włączanie się w życie społeczne i realizację postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W Polsce jest ok. 5,5 mln niepełnosprawnych. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu i neurologiczne.

Ten krótki film bierze udział w konkursie filmowym „Warszawa bez barier 2012" organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz m.st. Warszawa, który ma na celu uwrażliwienie młodych mieszkańców stolicy na potrzeby osób z niepełnosprawnością (w tym niepełnosprawnych rówieśników), zwrócenie uwagi na istniejące bariery architektoniczne, komunikacyjne, mentalne, a w konsekwencji integrację młodzieży ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością. Postawione cele organizatorzy chcą osiągnąć poprzez pozbycie się krzywdzących stereotypów i głębsze zrozumienie problemów oraz potrzeb tej grupy społecznej. Nagroda publiczności zostanie przyznana autorowi, który uzyska największą liczbę sumaryczną głosów zliczonych na dzień 4 grudnia 2012 r., godzina: 24:00. Swój głos można oddać na www.warszawabezbarier.org. Uroczyste wręczenie nagród laureatom I, II i III miejsca, nagrody specjalnej jury oraz nagrody publiczności odbędzie się 12 grudnia, podczas Wielkiej Gali Integracji, w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

www.niepelnosprawni.pl

{jumi [*8]}