piątek, grudzień 08, 2023
Follow Us
×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/kur365/domains/kurier365.pl/public_html/images/10182.
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/10182
sobota, 10 listopad 2012 16:57

Ferrero w Warszawie Wyróżniony

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ferrero w Warszawie Fot.: Cezary Rudziński

Uczciwy biznes to nie zysk za wszelką cenę, ale działalność uwzględniająca także wymogi ochrony środowiska, poszanowanie praw człowieka, zgodne z prawem zatrudnianie pracowników, walka z korupcją i stosowanie w praktyce innych z dziesięciu zasad paktu Narodów Zjednoczonych „Globar Compact".

Taka społeczna odpowiedzialność biznesu leży u podstaw działalności Grupy Ferrero, czwartego producenta słodyczy na świecie i ważnego w Polsce. Jej trzeci doroczny raport na ten temat, tym razem zatytułowany „Podzielać wartości, by tworzyć wartość", zaprezentowano na oficjalnej uroczystości w ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie.
Odbyła się ona po raz pierwszy w Polsce, zgodnie z zasadą tej grupy wywodzącej się z Włoch, a mającej centralę Ferrero International w Luksemburgu, prezentowania tych raportów w ambasadach włoskich w krajach, w których Ferrero jest obecne. U nas od 20 lat działa jedna z jej jednostek zależnych, Spółka z o.o. Ferrero Polska. Podczas uroczystości z udziałem J.E. ambasadora, dyrektora generalnego w naszym kraju, przedstawicielki centrali oraz honorowego ambasadora prezentacji Raportu w Polsce Jasia Gawrońskiego – byłego senatora włoskiego, aktualnie deputowanego do Parlamentu Europejskiego, przedstawiono ten dokument oraz zamierzenia Grupy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu aż do roku 2020.
Firma Ferrero założona w Piemoncie we Włoszech w 1946 roku bez przerwy ma charakter rodzinny. Nowe rynki zbytu pozyskuje tworząc zakłady produkcyjne także w krajach konsumentów. Opiera się na zasadzie wysokiej jakości i innowacyjności produktów. Na świecie, na 4 kontynentach, ma 18 zakładów, z których u nas dwa: w Warszawie i Belsku Dużym. Łącznie zatrudnia prawie 22 osób. W objętym Raportem roku gospodarczym 2010-2011 (zaczyna się on 1 września, kończy 31 sierpnia każdego roku) Grupa Ferrero wyprodukowała 10.708.000 kwintali (nadal stosuje ona tę archaiczną jednostkę masy), tj. ponad 1,7 mln ton wyrobów. Zużyła na nie 1.347.165 ton surowców pochodzenia rolnego i do produkcji opakowań. W znacznym stopniu (w Polsce 86 proc., we Francji 95 proc., Włoszech 93 proc., Niemczech 85 proc.) od dostawców lokalnych. Uzyskała obroty netto 7.218.024 tys. €. Pomimo światowego kryzysu gospodarczego, wyprodukowała o 4 proc., sprzedała zaś o 9,1 proc. więcej wyrobów. Równocześnie ograniczyła o 14 proc. emisję CO². Celem zaprezentowanego Raportu, którego rzetelność sprawdziła firma Delloitte, a uzyskał on najwyższą ocenę A+, jest przedstawienie stosowanej w Grupie Ferrero strategii odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Tekst tego raportu dostępny jest na stronie: www.ferrero.com

{gallery}10182{/gallery}
Opisuje on także założenia, które zostały osiągnięte, dziesięć celów Grupy do 2020 roku oraz wyzwania i plany dotyczące doskonalenia się w oparciu o dokładny monitoring. Podczas prezentacji podkreślono, że w przygotowaniu tego dokumentu uczestniczyli przedstawiciele różnych krajów, co umożliwiło aktualizację wewnętrznych i zewnętrznych interesów firmy. Sposób tworzenia przez nią wartości opiera się na dzieleniu ich ze wszystkimi podmiotami, z którymi Ferrero ma różne relacje, także z konsumentami i rodzinami w społecznościach, na terenie których działa oraz z organizacjami z którymi współpracuje. Firma troszczy się szczególnie o dzieci, ale także o ludzi starych, zwłaszcza emerytowanych pracowników.
Ferrero International sama określa się terminem „Glocal". Działając na rynkach całego świata stosuje bowiem wszędzie te same zasady oraz cele, np. w każdym zawieranym kontrakcie jest klauzula, że jeżeli będzie on realizowany poprzez pracę, w jakiejkolwiek formie, dzieci ulegnie natychmiastowemu zerwaniu. Jednocześnie przywiązuje ogromną wagę do korzeni inwestując w lokalne społeczności oraz działając na rzecz ich rozwoju i poprawy warunków życia. Rodzi to bliskie związki z tymi spolecznościami. Gdy np. w 1995 r. jedna z fabryk została podtopiona, miejscowa ludność najpierw ratowała ją i miejsca pracy, a dopiero później własne domy.
Na nowych rynkach działają Przedsiębiorstwa Społeczne Ferrero, których ideą jest poprawa warunków życia w najuboższych częściach świata poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, edukację i przyuczanie do wykonywania konkretnego zawodu. Takie przedsiębiorstwa działają już w Indiach, RPA i Kamerunie, wkrótce powstaną w Turcji i Meksyku. Pod koniec każdego roku gospodarczego cześć produkcji przeznaczana jest wyłącznie na potrzeby społeczne. Np. w porozumieniu z lokalnymi władzami na remonty żłobków, przedszkoli, szpitali.
W działalności społecznej firma opiera się na trzech filarach. Wspieraniu społeczności lokalnych za pośrednictwem Fundacji Ferrero zajmującej się działalnością społeczną i kulturalną. Ma ona m.in. całościowy program aktywizacji ludzi starszych, w tym emerytowanych pracowników firmy i umożliwianie im przekazywania doświadczeń młodym. Obejmuje również wspomniane przedsiębiorstwa społeczne. Drugim filarem jest promowanie zdrowego sposobu życia, a więc zrównoważonej diety, mniejszych porcji – ale poczynając od wyrabiania nawyku jedzenia śniadań oraz niestosowania do nich tłuszczów utwardzonych i konserwantów. Ponadto aktywności fizycznej.
Ferrero angażuje się również w edukację żywieniową. Realizuje znany i u nas program „Kinder + Sport" zachęcający dzieci i młodzież do uprawiania sportu. Trzeci filar stanowią zrównoważone praktyki rolnicze. Budowanie bezpośrednich i długofalowych, a zarazem przejrzystych relacji z producentami i dostawcami surowców. Ich celem jest uzyskiwanie do roku 2020 całości dostaw surowcowych wyłącznie z certyfikowanych i zrównoważonych źródeł. Ale już do końca 2013 roku firma zamierza wdrożyć tzw. Plan ABCDE (A Busssiness Code Dialogue Engagement) który pozwoli na zacieśnienie relacji z dostawcami surowców i będzie promować dobre praktyki rolnicze.
Celem tego planu jest doprowadzenie do stanu, w którym zasady zrównoważonego rozwoju stosowane będą na wszystkich etapach tworzenia wartości. A więc osiągnięcie bardziej ekologicznego łańcucha logistycznego. Grupa zamierza zredukować emisję gazów cieplarnianych o 30 proc. i to zarówno pośrednich jak i bezpośrednich, związanych z transportem czy działalnością magazynów, m.in. poprzez wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych lub wysokowydajnych instalacji kogeneracji. Do 2020 roku wszystkie magazyny firmy zarządzane bezpośrednio mają posiadać Certyfikaty ISO 14001. To jednak dosyć odległy termin.
Wcześniej, bo do końca 1913 r. Grupa Ferrero zamierza wdrożyć Kodeks Postępowania w Biznesie i wspomniany Plan ABCDE. A także zredukować o 20 proc. zużycie wody na jednostkę produktu oraz uzyskać 30 proc. zaspokojenie potrzeb energetycznych we własnym zakresie, m.in. w Polsce z farm wiatrowych. Ponadto powszechnie propagować zdrowy tryb życia młodzieży. Najpóźniej od 1915 roku wszystkie dostawy wytwarzanego na potrzeby firmy papieru i tektury z surowców pierwotnych mają pochodzić z certyfikowanej produkcji zrównoważonej, a jaj kurzych z chowu dbającego o dobrostan zwierząt. Od 1916 roku takie certyfikaty będzie musiało posiadać 100 proc. dostaw oleju palmowego i kawy, zaś do końca 2020 r. kakao i orzechów laskowych. Po prezentacji Raportu odbyła się debata ekspertów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

{jumi [*8]}

a