wtorek, październik 03, 2023
Follow Us

Nawrocki

„Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodną” to wydarzenie ma służyć wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń w zakresie podejmowanych działań  skutkujących ograniczeniem negatywnego oddziaływania zmian klimatycznych na codzienne życie  mieszkańców, będących punktem wyjścia do tworzenia długofalowych strategii działań samorządowych w obszarze gospodarki wodnej. 

W ostatnich dekadach obserwuje się zamieranie drzewostanów świerkowych w wielu regionach Polski. Niewykluczone, że wraz ze świerkiem znikną niektóre gatunki owadów żerujących na tym drzewie.

Dział: Kultura

O ociepleniu klimatu słyszał zapewne każdy z nas, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne może to mieć dla nas konsekwencje. Wszyscy oczywiście, a szczególnie mieszkańcy Europy Środkowej i Północnej tęsknią za ciepłem i można powiedzieć, że jesteśmy nawet zadowoleni z tego, że lata są coraz cieplejsze.

Dział: Ciekawostki

Nasilające się na skutek zmian klimatycznych ekstremalne zjawiska pogodowe, jak wichury, trąby powietrzne, fale upałów czy pożary, zwiększają zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Dział: Społeczeństwo

90 proc. katastrof naturalnych na świecie wiąże się z wodą. Dla zmniejszania ryzyka katastrof kluczowe są mokradła: doliny rzeczne, torfowiska, starorzecza, nadrzeczne lasy. Rzeki - ze względu na plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych - są najbardziej zagrożonym typem mokradeł w Polsce. Nieodcięte od swej doliny rzeki są kluczowe dla ograniczania skutków powodzi - alarmuje Centrum Ochrony Mokradeł.

Dział: Nauka
czwartek, 07 kwiecień 2016 11:13

Jak ptaki znoszą zmiany klimatu

Obserwowane w ostatnich dekadach zmiany liczebności ptaków są napędzane zmianami klimatu. Zależnie od miejsca występowania, ptaki z jednego gatunku mogą lepiej lub gorzej znosić ich skutki. Potwierdziły to analizy wyników wieloletnich obserwacji prowadzonych w Europie i USA.

Dział: Nauka
wtorek, 23 kwiecień 2013 13:48

Bogactwo Arktyki

Arktyka interesuje nas nie tylko ze względu na klimat, ale także potencjał związany z rozwojem żeglugi, turystyki, i bogactwem surowców - powiedział jeden z organizatorów zakończonego w Krakowie kongresu Arctic Science Summit Week 2013, prof. Piotr Głowacki.

Dział: Nauka
czwartek, 29 listopad 2012 16:33

Szczyt klimatyczny w Polsce

Na Konferencji w sprawie Zmian Klimatu w Doha w Katarze, postanowiono, że następny szczyt klimatyczny odbędzie się w Polsce. Do Warszawy może przyjechać nawet 30 tysięcy gości, w tym delegacje niemal wszystkich państwa świata.

Dział: Społeczeństwo
wtorek, 21 sierpień 2012 14:27

Warszawa walczy o pieniądze i prestiż

Stolica Polski walczy o siedzibę instytucji, która do 2020 roku będzie dysponowała budżetem 100 mld dolarów. Zielony Fundusz Klimatyczny ONZ ma wspierać inwestycje ekologiczne i walkę ze zmianami klimatycznymi, szczególnie w krajach rozwijających się. – Warszawa jest miastem bezpiecznym i zielonym, znakomitym miejscem na siedzibę takiej instytucji – przekonuje w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Marcin Korolec, minister środowiska.

Dział: Biznes

a