piątek, grudzień 08, 2023
Follow Us
środa, 10 styczeń 2018 16:09

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

- Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy i wyjątkowo niskie bezrobocie sprawiają, że w ostatnich latach znacząco rośnie imigracja zarobkowa do Polski – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Dział: Gospodarka
sobota, 10 listopad 2012 16:57

Ferrero w Warszawie

Uczciwy biznes to nie zysk za wszelką cenę, ale działalność uwzględniająca także wymogi ochrony środowiska, poszanowanie praw człowieka, zgodne z prawem zatrudnianie pracowników, walka z korupcją i stosowanie w praktyce innych z dziesięciu zasad paktu Narodów Zjednoczonych „Globar Compact".

Dział: Stolica
poniedziałek, 20 grudzień 2010 07:55

Łatwiej zatrudniać Ukraińców

Minister pracy Jolanta Fedak podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie zatrudniania na terytorium RP cudzoziemców spoza UE. Decyzja ta pozwoli na zatrudnianie obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji i Mołdawii w ramach tzw. procedury uproszczonej - bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dział: Gospodarka

a