wtorek, kwiecień 23, 2024
Follow Us
sobota, 23 marzec 2013 14:37

Gorzej na rynku pracy i w gospodarce

Stopa bezrobocia wyniosła w lutym 14,4 proc. Była więc jeszcze wyższa niż miesiąc wcześniej (14,2 proc.). Jednocześnie sprzedaż detaliczna spadła o 0,8 proc. rok do roku.

Dział: Gospodarka
piątek, 21 grudzień 2012 10:15

Źle z pracą w kolejnych latach

W III kwartale 2012 r. nadal rosła stopa bezrobocia - stwierdza kwartalny raport o rynku pracy ogłoszony ostatnio przez NBP. Ponadto analiza przepływów na rynku pracy w tym okresie wskazywała na wyraźny wzrost ryzyka utraty pracy, przy braku istotnych zmian prawdopodobieństwa znalezienia pracy przez bezrobotnych.

Dział: Gospodarka

a