piątek, czerwiec 21, 2024
Follow Us
poniedziałek, 16 styczeń 2017 08:35

Zmiana ustawy o Karcie Polaka

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów osiedlenia się w Polsce. Wnioski można składać od początku bieżącego roku.

Dział: Społeczeństwo
środa, 31 sierpień 2016 12:05

Program Rodzina 500 plus na Mazowszu

385 tys. wydanych decyzji i 2,2 mln wypłaconych świadczeń wychowawczych na łączną kwotę ponad 1,1 mld zł - to stan realizacji programu Rodzina 500 plus na Mazowszu.

Dział: Stolica
wtorek, 30 sierpień 2016 00:00

Uchodźcy nie chcą do Polski

W lipcu w Polsce spadła liczba wniosków o azyl - o status uchodźcy ubiegały się 1122 osoby, miesiąc wcześniej - niemal 1600. Najwięcej wniosków złożyli obywatele Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu. W Niemczech o azyl ubiegało się w czerwcu ponad 74 tys. osób; a np. w Belgii - niewiele ponad tysiąc. Od początku roku do końca lipca o azyl w Polsce wystąpiło 8121 osób. Najwięcej z Rosji, Ukrainy, Tadżykistanu, Armenii i Gruzji.

Dział: Społeczeństwo
wtorek, 29 grudzień 2015 00:00

Program „Maluch 2016"

Dofinansowanie na działalność żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych dla dzieci do 3 roku życia można uzyskać w ramach programu „Maluch 2016". Wnioski składać mogą gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a także uczelnie. W tym roku na realizację programu przeznaczono 151 mln złotych.

Dział: Stolica
poniedziałek, 15 czerwiec 2015 12:45

Mazowieckie: 30 mln zł na Dzienne Domy „Senior-WIGOR"

Nawet po 250 tys. zł dofinansowania mogą otrzymać samorządy na tworzenie i wyposażenie dziennych domów dla osób w wieku 60+. Wnioski można składać do 30 czerwca 2015 r. Placówki będą służyć poprawie jakości życia seniorów poprzez: integrację (m.in. ze środowiskiem lokalnym), ofertę edukacyjną, kulturalną, opiekuńczą, rekreacyjną a także aktywizację ruchową i społeczną.

Dział: Stolica

Wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE będą przyjmowane od 1 kwietnia wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. Termin zarezerwować można telefonicznie oraz przez pocztę elektroniczną. Rozwiązanie to podyktowane jest lawinowym wzrostem wpływających aplikacji.

Dział: Stolica

Dofinansowanie na działalność żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych dla dzieci do 3 roku życia można uzyskać w ramach programu "Maluch 2015". Wnioski mogą składać gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a także uczelnie. W tym roku na realizację programu przeznaczono 151 mln złotych.

Dział: Stolica
poniedziałek, 19 styczeń 2015 15:07

25 lat konkursu Teraz Polska

Prestiż, zwiększenie zaufania i lojalności klientów, rozpoznawalność i konkurencyjność firmy i jej oferty – to zdaniem dotychczasowych laureatów najważniejsze korzyści, jakie ich firmom przyniósł udział w konkursie i używanie godła „Teraz Polska". Obecnie trwa przyjmowanie wniosków do jubileuszowej XXV edycji konkursu.

poniedziałek, 03 marzec 2014 15:21

Warszawski Budżet partycypacyjny

Kończy się pierwszy etap Budżetu Partycypacyjnego. Na złożenie formularzy z propozycjami projektów do zrealizowania w 2015 roku mamy czas do 10. marca 2014 roku.

Dział: Społeczeństwo

Koniunktura gospodarcza w Polsce nie sprzyja dynamicznemu wzrostowi ilości spraw rozpatrywanych przez sądy arbitrażowe. Następuje jednak znaczący wzrost liczby wniosków składanych przez firmy z sektora infrastruktury, wynika z wypowiedzi prezesa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej Marka Furtka dla agencji ISBnews.

Dział: Firmy
Strona 1 z 4

a