wtorek, maj 21, 2024
Follow Us
czwartek, 16 kwiecień 2015 12:32

Polska myśl likwidująca przykre zapachy

bioArcus, jest pionierem na polskim rynku w dziedzinie technik i środków antyodorowych oraz usuwania przykrych zapachów na skale przemysłową. Firma opracowała kompleksowy program dezaktywacji odorów pochodzących z miejsc takich jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, kompostownie, przepompownie ścieków, studzienki kanalizacyjne, kominy fabryczne, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Dział: Nauka
poniedziałek, 20 kwiecień 2015 13:16

Prezes BioArcus z Plusem GF

Plusy Tygodnia przyznawane przez Gazetę Finansową wyróżniły kolejne osoby. W tym tygodniu na pozytywne odznaczenie zasłużył Paweł Brun, właściciel firmy BioArcus.

poniedziałek, 25 czerwiec 2012 10:35

40-letnie maski p-gaz zalegają magazyny

Obrona cywilna w Polsce nie jest przygotowana do wykonywania żadnego ze swoich zadań. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej nie jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków.

Dział: Raporty
niedziela, 20 czerwiec 2010 11:36

Dobre przepisy pomogą zwalczać skutki powodzi

Środowisko przedsiębiorców skupionych w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie ocenia rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Dział: Gospodarka

a