środa, czerwiec 19, 2024
Follow Us
poniedziałek, 27 kwiecień 2015 11:33

Budząca się szkoła

Dlaczego dzieci po przekroczeniu szkolnego progu z czasem tracą ochotę do nauki i przestają zauważać ogromne bogactwo otaczającego je świata? Dlaczego rozpoczęcie edukacji dla wielu z nich oznacza utratę spontaniczności i otwartości na współpracę? To pytania, na które starają się odpowiedzieć autorzy książki pt. „Budząca się szkoła".

Dział: Społeczeństwo
piątek, 31 sierpień 2012 10:35

Wyspa coraz mniej „zielona”

PKB Polski wzrósł realnie w II kwartale br. o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wobec wzrostu odpowiednio o 3,5 proc. w I kwartale br. i 4,2 proc. przed rokiem.

Dział: Gospodarka
piątek, 17 sierpień 2012 06:20

Inflacja potwierdza spowolnienie gospodarcze

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w lipcu 2012 r. spadły o 0,5 proc. w porównaniu z czerwcem br. W odniesieniu do lipca 2011 r. były zaś wyższe o 4 proc.

Dział: Gospodarka
środa, 30 maj 2012 06:26

Na życie wciąż niewiele

Według ostatniego raportu NBP w IV kw. 2011 r. utrzymał się niski wzrost realnych dochodów do dyspozycji w gospodarstwach domowych.

Dział: Raporty
czwartek, 05 kwiecień 2012 06:54

Kryzys sprzyja skupowaniu długów

W ub.r. rynek faktoringowy w Polsce wzrósł o ponad 19 proc. i od wielu lat rozwija się w tempie szybszym niż cała gospodarka.

Dział: Gospodarka
środa, 07 grudzień 2011 06:44

Wyższa składka rentowa, mniej pracy

Zwiększenie wysokości składki rentowej o dwa punkty po stronie pracodawców, może wywołać negatywne skutki na rynku pracy, uważa Krajowa Izba Gospodarcza.

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 26 wrzesień 2011 07:52

Wzrost na razie nie zahamowany

Przebieg podstawowych procesów gospodarczych w sierpniu br. wskazuje na utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego – twierdzi GUS.

Dział: Gospodarka
wtorek, 02 sierpień 2011 08:40

9,3 mln z aktywnymi e-kontami

Na koniec I kwartału 2011 roku z bankowości internetowej aktywnie korzystało 9,3 miliona Polaków. Jeżeli tempo przyrostu klientów indywidualnych będzie utrzymywać się na podobnym poziomie jak w minionych kwartałach, na koniec września pokonana powinna zostać magiczna granica 10 mln aktywnych osób.

Dział: Raporty
wtorek, 12 lipiec 2011 12:25

Inflacja powinna zmaleć

Projekcja wykonana przez analityków NBP wskazuje, że w kolejnych kwartałach inflacja będzie malała i w końcu 2012 r. powinna wynieść 2,7 proc.

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 11 lipiec 2011 08:09

Awans PKO TFI

Z ostatniego raportu Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) wynika, iż w ostatnich miesiącach nieco osłabło tempo odbudowy aktywów funduszy inwestycyjnych po ostatnim kryzysie.

Dział: Raporty
Strona 1 z 2

a