poniedziałek, czerwiec 24, 2024
Follow Us

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Efektem proponowanych zmian może być zwiększenie liczby specjalistów, a co za tym idzie większa dostępność do profesjonalistów w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia – ocenia Wiktor Masłowski, przewodniczący Komisji Business Centre Club ds. usług zdrowotnych.

Dział: Gospodarka

a