piątek, lipiec 19, 2024
Follow Us
piątek, 22 listopad 2019 12:56

Sektor finansowy powinien inwestować w IT

Rozwiązania IT dedykowane branży finansowej są jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów. Cały sektor nowych technologii w Polsce wart był w 2018 roku już ponad 12 mld USD.

środa, 18 styczeń 2017 12:38

Komunikat Instytutu Staszica ws. pożyczek

W połowie grudnia ub. r. media doniosły o przygotowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianach w przepisach, dotyczących pożyczek i kredytów konsumenckich. Chodzi przede wszystkim o projekt nowelizacji Ustawy o kredycie konsumenckim oraz Kodeksu karnego. Proponowane zmiany mają w intencji ich autorów położyć skuteczną tamę patologiom na rynku pożyczek. Część z nich budzi jednak zastrzeżenia ekspertów i przedstawicieli instytucji finansowych.

20 maja br. Walne Zgromadzenie Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej (PPCC) zatwierdziło nominację Prezesa Zarządu Banku Millennium Pana João Brás Jorge na stanowisko nowego Prezesa Zarządu Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej.

Dział: Menadżerowie
środa, 27 luty 2013 12:48

Nawet o 10% niższe zyski sektora bankowego

– Rynek bankowy w Polsce może w tym roku stracić na wartości nawet 10 proc. – prognozuje wiceprezes banku PKO BP, Jakub Papierski. W jego ocenie wpływ na takie wyniki będzie miała zarówno nie najlepsza kondycja naszej gospodarki, jak i polityka obniżania stóp procentowych. W 2012 roku zysk netto sektora bankowego wyniósł 16,2 mld złotych.

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 28 styczeń 2013 06:41

Europa Środkowowschodnia drepcze w miejscu

Od połowy 2011 r. pogarszały się uwarunkowania zewnętrzne dla gospodarek naszego regionu Europy. Było to wynikiem pogłębiającego się kryzysu strefy euro, dotykającego zarówno sfery realnej gospodarki, jak i sektora finansowego, zwłaszcza banków - stwierdza ostatnio opublikowany raport NBP „Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”.

Dział: Raporty
poniedziałek, 22 październik 2012 13:23

Gospodarka potrzebuje równowagi

– Gospodarkę może uratować przed kryzysem zrównoważenie sektorów finansowego i realnego – sugeruje prof. Elżbieta Mączyńska. Jej zdaniem przyczyna kryzysu polega właśnie na zaburzeniu tej relacji. – Ten tygrys wymknął się z klatki i teraz nie wiadomo jak go doregulować. Propozycji jest bardzo dużo – mówi prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Dział: Gospodarka
wtorek, 28 luty 2012 10:19

Klienci chcą doradców

Rola doradztwa finansowego w całym sektorze finansowym wzrasta z każdym rokiem. Potwierdzają to wyniki ostatnio upublicznionego badania.

Dział: Raporty
sobota, 17 lipiec 2010 08:46

Banki w Polsce w dobrej kondycji

Najnowszy raport NBP potwierdza, że polski system bankowy ma wystarczający kapitał i pozostałby stabilny nawet w przypadku wystąpienia recesji.

Dział: Raporty

a