sobota, lipiec 13, 2024
Follow Us
czwartek, 02 grudzień 2021 11:40

ESG – wymagający, ale znaczący trend

Państwa członkowskie ONZ od 2015 roku realizują „agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. W jej skład wchodzi między innymi transformacja ekologiczna, zmniejszenie nierówności, czy zrównoważony rozwój.

Centrum im. Adama Smitha przedstawia doraźne środki i systemowe rozwiązania, które pozwolą uchronić Polaków przed powiększaniem się załamania gospodarczego i dysharmonią społeczną. Z uznaniem obserwujemy aktywność i współpracę środowisk akademickich, pracowniczych i pracodawców oraz organizacji politycznych w tym zakresie.

Dział: Gospodarka
czwartek, 12 czerwiec 2014 09:48

Pięć mitów o SKOK-ach

Kto by pomyślał, że dwadzieścia pięć lat po upadku komunizmu to, gdzie trzymamy nasze pieniądze, może być uznane za polityczną deklarację? A jednak – temat spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wciąż wraca do publicznej debaty.

piątek, 13 grudzień 2013 10:27

718 mln wypłat premii

Ponad 700 inwestycji w polskich przedsiębiorstwach powstaje dzięki kredytowi technologicznemu.

Dział: Firmy
wtorek, 30 kwiecień 2013 17:31

CSR w dużych i małych firmach

Czy spojrzenie na CSR będzie miało wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw? Czy CSR jest w ogóle potrzebny firmom z sektora MŚP? Nad tymi zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy niedawnej debaty pt. „CSR szansą dla MŚP?”.

Dział: CSR
piątek, 07 grudzień 2012 06:33

Gwarancje PLG

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę portfelowej linii gwarancyjnej (PLG) dla Spółdzielczej Grupy Bankowej SA. Jest to pierwsza taka umowa. Rozpoczyna ona sprzedaż nowego produktu wprowadzonego do oferty BGK – gwarancji PLG.

Dział: Firmy
poniedziałek, 05 listopad 2012 15:10

Mniej chętne udzielać pożyczek

Pogarszające się perspektywy gospodarki skłoniły banki do zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach – wynika z cokwartalnego badania ankietowego departamentu systemu finansowego NBP.

Dział: Raporty
czwartek, 22 wrzesień 2011 11:17

Katowicki szczyt MŚP

Kilkanaście dni pozostało do rozpoczęcia jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej imprez biznesowych adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jaką jest I Europejski Kongres MŚP organizowany w Katowicach.

wtorek, 30 sierpień 2011 11:38

PARP szkoli firmy

Rozpoczęły się pierwsze szkolenia PARP skierowane do firm w ramach projektu szkoleniowo-doradczego „Planowanie strategiczne w MMSP”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

Dział: Firmy

a