czwartek, lipiec 18, 2024
Follow Us
wtorek, 24 czerwiec 2014 12:33

Warszawska giełda ma szansę na wzrosty

Niskie stopy procentowe i ewentualne dalsze luzowanie polityki ze strony Rady Polityki Pieniężnej mogą przyczynić się do podtrzymania wzrostów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rynek obligacji skarbowych nie jest obecnie atrakcyjny, a inwestorzy powinni poszukać okazji na rynku obligacji korporacyjnych.

Dział: Firmy
sobota, 20 październik 2012 06:57

Dłużne wciąż górą

W III kw. saldo wpłat i umorzeń na rynku funduszy inwestycyjnych było dodatnie i wyniosło niecałe 180 mln zł. Wrzesień jednak przyniósł odpływ środków z funduszy w wysokości 440,3 mln zł. Podsumowując III kwartał br. na ich rynku Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) stwierdza w ostatnim raporcie, że nie zaszły na nim znaczące zmiany, potwierdziła za to obserwowane dotąd trendy.

Dział: Raporty

a