piątek, czerwiec 21, 2024
Follow Us
piątek, 23 wrzesień 2016 16:16

Nowe rozwiązanie problemu reprywatyzacji

Roszczenia nie tylko właścicieli nieruchomości w Warszawie zagrabionych dekretem Bieruta, ale wszystkich osób poszkodowanych przez komunistyczną nacjonalizację mogłyby zostać zaspokojone w sposób stosunkowo bezbolesny dla finansów państwa. B. minister skarbu państwa Dawid Jackiewicz ocenił w wywiadzie dla Gazety Polskiej z połowy br. skalę roszczeń reprywatyzacyjnych na kwotę 150-500 mld zł.

Dział: Nieruchomości

a