wtorek, maj 21, 2024
Follow Us
sobota, 07 styczeń 2012 14:40

75,7 mld euro rezerw NBP

W grudniu 2011 r. rezerwy dewizowe Polski w przeliczeniu na euro powiększyły się i osiągnęły poziom najwyższy w historii.

Dział: Gospodarka
sobota, 09 lipiec 2011 15:00

Ponad 100 mld dolarów rezerw

W końcu czerwca 2011 r. rezerwy dewizowe Polski przekraczały poziom 75,3 mld euro, a w przeliczeniu na walutę USA wynosiły ponad 109 mld dol.

Dział: Gospodarka

Według ostatnich danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) łączna wartość szacowanych przez zakłady ubezpieczeń zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia sięgnęła 1.077,8 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji – 427,4 mln zł ).

Dział: Gospodarka
piątek, 18 czerwiec 2010 20:24

Już prawie 170 tysięcy szkód powodziowych

Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego do zakładów ubezpieczeń w związku z powodzią do 17 czerwca br. zgłoszono 168 tys. 350 szkód. W ciągu poprzednich 13 dni ich liczba zwiększyła się więc o prawie 80 tysięcy.

Dział: Gospodarka

a