poniedziałek, kwiecień 22, 2024
Follow Us
poniedziałek, 21 wrzesień 2015 08:54

Skomplikowane, ale skuteczne

Dr Mariusz Bidziński, radca prawny, wspólnik w kancelarii Chmaj i Wspólnicy, opublikował na stronach internetowych Rzeczpospolitej interesującą analizę znowelizowanego Prawa zamówień publicznych. Wynika z niej, że PZP jest skomplikowane, ale nowe przepisy pozwalają na skuteczne rozstrzygnięcie przetargu.

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 13 lipiec 2015 09:57

Przetargi publiczne muszą być jawne

Polskie prawo zamówień publicznych nie jest idealne, ale eksperci podkreślają, że bardzo duże znaczenie ma praktyka jego stosowania. O tym, że urzędnicy niezbyt dobrze sobie radzą świadczą opóźnienia w wyłanianiu wykonawców na wielu odcinkach budowy dróg czy szlaków kolejowych.

a