czwartek, grudzień 08, 2022
Follow Us

Jakie wyzwania pojawiły się przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich w związku z napływem uchodźców z Ukrainy?

Dział: Społeczeństwo

W pracy RPO pojawiają się problemy wykluczenia, realizacji zasady równości w przedsiębiorstwach – wyjaśniał prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, w swej wypowiedzi dla RaportCSR.pl.

Dział: Gospodarka

a