poniedziałek, lipiec 22, 2024
Follow Us
poniedziałek, 20 sierpień 2012 15:47

Zwiększenie kontroli nad parabankami

Po ubiegłotygodniowym posiedzeniu Komitet Stabilności Finansowej opublikował podjęte ustalenia i rekomendowane działania w odniesieniu do tzw. instytucji parabankowych.

Dział: Gospodarka
wtorek, 18 styczeń 2011 07:10

KIG za większą ochroną klientów banków

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia projekt założeń do nowelizacji ustawy Prawo bankowe oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Za słuszne uznać należy działania mające na celu zwiększenie ochrony praw klientów banków – zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców oraz chronienie ich przed skutkami umów, o treści których nie byli prawidłowo i precyzyjnie poinformowani.

Dział: Gospodarka
piątek, 07 styczeń 2011 16:37

Nowe prawo bankowe - konsultacje

Minister gospodarki przekazał do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt zmian w prawie bankowym i Kodeksie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem nowelizacji jest modyfikacja funkcjonowania instytucji tzw. bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE).
Dział: Firmy

KIG pozytywnie ocenia rządowy projekt nowelizacji ustaw prawo bankowe, o obrocie instrumentami finansowymi, o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zdaniem KIG, proponowane zmiany, które dostosowują polskie przepisy do unijnych dyrektyw, pozytywnie wpłyną na stabilność rynku finansowego.

Dział: Gospodarka

a