niedziela, kwiecień 21, 2024
Follow Us

Ludwik Sobański, działacz Towarzystwa Patriotycznego i więzień carski. Mąż Róży, kobiety o wielkim sercu. Sobańscy są jednymi z bohaterów książki „Świat polskiej szlachty” wydanej przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego.

Dział: Książki

Podnosi się zarzuty, jakoby arystokracja, a szerzej szlachta, doprowadziła do upadku Rzeczpospolitej. Jednakże to szlachta płaciła najwyższą cenę za patriotyzm, ponosząc ofiary w powstaniach i wojnach. -  mówi Marcin K. Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Dział: Nauka
piątek, 29 czerwiec 2018 11:06

Zapomniana zagłada ziemiaństwa na kresach

W czerwcu, w Warszawie miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939-1945”.

Dział: Stolica
II edycja Konferencji Młodych Liderów była wypełniona spotkaniami z ludźmi świata polityki, biznesu, kultury i trzeciego sektora. W wystąpieniach wielu gości przewijała się myśl, że znajomość historii pomaga w rozumieniu rzeczywistości i budowaniu kariery.
Dział: Stolica
środa, 30 maj 2018 12:34

Krok do tyłu w sprawie zadośćuczynienia

Rzeczpospolita Polska, od czasu przywrócenia systemu demokratycznego, w 1989 roku, do tej pory, nie uporała się ze skutkami komunizmu.

Dział: Biznes
poniedziałek, 28 maj 2018 10:54

Kradzione znieczula i odmóżdża

Wicepremier Jarosław Gowina poinformował o zaprzestaniu prac rządu nad projektem tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej.

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie wielokrotnie podkreślało, że Polsce potrzebna jest kompleksowa ustawa reprywatyzacyjna, wypracowana w drodze kompromisu ze wszystkimi interesariuszami, procedowana zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa.

Dział: Biznes

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie – w szczególności w świetle zapewnień Pana Min. Patryka Jakiego, iż zależy mu na jak najwyższej jakości prawnej nowych przepisów oraz że przedstawiony projekt ustawy dotyczyć będzie wszystkich poszkodowanych - z ogromnym zdziwieniem i zaskoczeniem przyjęło treść przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej.

Dział: Gospodarka
czwartek, 01 czerwiec 2017 11:39

Rada dla komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

Ruszają prace komisji weryfikacyjnej ds reprywatyzacji, która ma się zająć procederem "odzyskiwania" przez niby spadkobierców zagrabionych przez komunistów warszawskich nieruchomości.


Komisja ma szansę naprawić część wyrządzonego zła, bo sam proceder w wielu przypadkach wyglądał na zwykłą kradzież z włamaniem tyle, że nie przy pomocy łomu, czy wytrycha, ale zręcznie napisanych "dokumentów". Szkoda, że prace komisji będą od początku naznaczone skazą. Oto minister sprawiedliwości do współpracy z komisją powołał Radę Społeczną. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji, które przez lata walczyły z dziką reprywatyzacją oraz organizacji zrzeszających pokrzywdzonych.

I wszystko pięknie, tylko w Radzie nie znalazł się ani jeden przedstawiciel reprezentujący dawnych właścicieli, czy spadkobierców, jak choćby tych zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Ziemiańskim.

Pokrzywdzeni są przecież nie tylko lokatorzy kamienic, ale i spadkobiercy dawnych właścicieli.  Zorganizowana grupa przestępcza "Urzędnicy i Prawnicy" bezprawnie zawłaszczała nieruchomości, ale przecież nie te, będące własnością miasta, ale te, które wcześniej zostały zagrabione i miały swych prawowitych właścicieli i komuś miały być zwrócone. Komisja ma prawo podważać decyzje "reprywatyzacyjne" i zarządzać zwrot bezprawnie pozyskanych nieruchomości. To oznacza jednak, że wrócą one znów do miasta, a nie do prawowitych właścicieli, którzy nawet nie będą reprezentowani w pracach komisji weryfikacyjnej.

Nie trzeba być geniuszem, by się domyślić, że jeśli w całym procederze oszukane zostało miasto, to zapewne oszukani są i prawowici właściciele, od których wyłudzono dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości.

Nietrudno sobie wyobrazić wiekowego właściciela, żyjącego z nędznej emerytury, pozbawionego sił i zdrowia, który daje się oczarować Urzędnikom i Prawnikom i za lichy grosz oddaje dokumenty, bo jutro musi wykupić leki.

U źródeł tych wszystkich przekrętów, oszustw i grabieży leży jeden grzech pierworodny - brak ustawy reprywatyzacyjnej, która kompleksowo rozwiązałaby te wszystkie problemy.

To jedno z największych, wlokących się zaniedbań III RP. Komisja zapewne naprawi wiele zła, oczyści mechanizmy, ale to i tak będzie tylko rozstrzygnięcie pojedynczych przypadków i leczenie skutków, a nie przyczyn. Największym osiągnięciem Komisji byłoby przygotowanie podwalin pod prawdziwą ustawę reprywatyzacyjną. Jest coś niezwykle smutnego i ponurego w tym, że przez 28 lat wielu dziś już schorowanych i będących u kresu życia ludzi nie może doczekać się elementarnej sprawiedliwości. 

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w w sprawie reprywatyzacji w związku z rozpoczęciem pracy Komisji Weryfikacyjnej.

Dział: Gospodarka
Strona 1 z 2

a