poniedziałek, kwiecień 22, 2024
Follow Us
czwartek, 31 marzec 2016 10:17

Pólmaraton Warszawski wystartuje w niedzielę

Podczas niedzielnego 11. PZU Półmaratonu Warszawskiego 3 kwietnia w godz. 10–14 wyłączonych z ruchu będzie kilkanaście ulic, m.in. pl. Trzech Krzyży, Słomińskiego, Starzyńskiego, Jagiellońska, Solec, Belwederska i Al. Ujazdowskie. Start i metę biegu zaplanowano na pl. Trzech Krzyży.

Dział: Stolica

W związku z organizacją 10. PZU Półmaratonu Warszawskiego w sobotę i niedzielę 28 i 29 marca zamknięta będzie ul. Moliera, a w niedzielę 29 marca zamknięte zostaną ulice: Senatorska (od Miodowej do Wierzbowej), ul. Królewska (od Marszałkowskiej do pl. Piłsudskiego), ul. Wierzbowa oraz pl. Piłsudskiego. Ulice będą zamykane dla ruchu sukcesywnie w miarę przemieszczania się biegaczy. Na ul. Marszałkowskiej ruch w obu kierunkach będzie zamknięty na wysokości ul. Królewskiej na czas startu w godz. 9.55–10.20.

Dział: Społeczeństwo

Uczest­ni­cy 9. PZU Pół­ma­ra­to­nu War­szaw­skie­go pobiegną ulicami Warszawy w nie­dzie­lę 30. marca. Za­mknię­tych bę­dzie kil­ka­na­ście ulic, m.​in.: most Po­nia­tow­skie­go, Aleje Je­ro­zo­lim­skie, Mar­szał­kow­ska, Wi­sło­stra­da, Bel­we­der­ska i Aleje Ujaz­dow­skie.

Dział: Sport

a