środa, czerwiec 19, 2024
Follow Us
środa, 03 kwiecień 2013 13:07

Eksperci uspokajają plantatorów

W ostatnich dniach zaniepokojenie plantatorów buraków cukrowych wywołało ogłoszenie wyceny akcji KSC do umorzenia. Analiza faktów wskazuje, że obawy plantatorów są przedwczesne, a przypuszczenia co do finalnej wyceny akcji Polskiego Cukru pozbawione podstaw – uważają eksperci Instytutu Jagiellońskiego. Jak czytamy w ogłoszonym stanowisku IJ, dla zgodnego z planem przebiegu prywatyzacji narodowego koncernu cukrowego potrzebna jest przede wszystkim sprawna akcja informacyjna, skierowana do plantatorów i pracowników.

Dział: Gospodarka
niedziela, 24 marzec 2013 11:13

Plantatorzy chwytają za hamulec

Jeszcze niedawno wydawało się, że drugie podejście do prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej będzie miało przebieg nieledwie lekki, łatwy i przyjemny. Bo też wyjątkowo zgodne są interesy wszystkich stron: Skarbu Państwa, plantatorów buraków cukrowych i pracowników KSC, którzy mają otrzymać prawo do nabycia akcji narodowego koncernu. Wszyscy też zgadzają się, że prywatyzację należy skutecznie ochronić przed wrogim przejęciem. Więc dlaczego 12 marca pracownicy KSC i przedstawiciele organizacji plantatorskich wyrazili „stanowczy protest" – jak doniosły media – przeciwko działaniom resortu skarbu? Przyczyną są tak naprawdę przedwczesne obawy.

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 11 marzec 2013 16:36

Być albo nie być cukru

W najbliższą środę, 13 marca Parlament Europejski zadecyduje czy polityka regulacji rynku cukru (tzw. kwoty) w UE zostanie przedłużona do 2020 r. Dla polskich producentów cukru i plantatorów oraz konsumentów byłby to krok w dobrym kierunku.

środa, 20 luty 2013 21:04

Co dalej z unijnym rynkiem cukru?

Komisja Europejska przygotowała projekt zmian, dotyczący produkcji i obrotu cukrem. Podstawą obecnie obowiązującego systemu jest wyznaczanie poszczególnym krajom Unii kwot produkcji, administracyjne określanie ceny minimalnej oraz ograniczanie dostępu do rynku dostawcom spoza Unii. Propozycje KE zakładają zniesienie kwotowania produkcji oraz cen minimalnych.

czwartek, 31 styczeń 2013 13:22

Brazylia zagrożeniem dla Europy

Obowiązujący w Unii Europejskiej system kwotowy chroni producentów i konsumentów przed wahaniami cen na rynkach światowych – podkreślają przedstawiciele Związku Producentów Cukru. Zniesienie regulacji i otworzenie europejskiego rynku, o czym dyskutuje Komisja Europejska i czego domagają się producenci spożywczy, spowodowałyby napływ cukru z Brazylii, co – według czarnego scenariusza – może oznaczać poważne problemy polskiego i unijnego cukrownictwa.

Dział: Gospodarka
środa, 05 grudzień 2012 16:07

Nie przeszkadzać w prywatyzacji KSC!

Roszczenia byłych plantatorów, domagających się przyznania prawa do nabycia akcji prywatyzowanej Krajowej Spółki Cukrowej, są nieuzasadnione i zagrażają przebiegowi procesu prywatyzacyjnego – uważają eksperci Instytutu Jagiellońskiego. Think-tank ogłosił kolejną analizę ekspercką, dotyczą planów prywatyzacji narodowego koncernu.

piątek, 10 sierpień 2012 11:00

Co dalej z prywatyzacją cukru

– Wstrzymany wiosną proces prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej powinien być kontynuowany i to poprzez sprzedaż akcji pracownikom i plantatorom – uważa Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Zarówno eksperci, jak i przedstawiciele resortu skarbu państwa coraz częściej skłaniają się ku takiemu modelowi, zamiast prywatyzacji przez warszawską giełdę. – W ten sposób rząd utrzyma narodowy charakter spółki i zapobiegnie groźbie wrogiego przejęcia przez zagranicznego konkurenta – podkreśla ekspert.

poniedziałek, 26 wrzesień 2011 11:55

Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej

Rozpoczęła się oferta publiczna akcji Krajowej Spółki Cukrowej SA, największego producenta cukru w Polsce - poinformowało ministerstwo skarbu państwa.

Dział: Firmy
czwartek, 20 maj 2010 09:44

Nowoczesna hala dla polskich sadowników

W Białej Rawskiej powstaje centrum obsługujące okolicznych sadowników i plantatorów.  Pod nadzorem firmy BUD-REM, jako generalnego wykonawcy, rozbudowywana jest hala mieszcząca komory chłodnicze służące do magazynowania owoców.

Dział: Firmy

a