piątek, grudzień 09, 2022
Follow Us

Instytut Staszica opublikował raport ekspercko-publicystyczny nt. współpracy nauki z biznesem w perspektywie ekosystemu polskich start-upów i parków technologicznych.

czwartek, 24 listopad 2011 15:14

Słaby transfer technologii i wiedzy

Badanie PARP pokazało, że zasadniczym problemem parków technologicznych jest skala transferu technologii. Mało korzystnie wypadły także obszary związane z transferem wiedzy, współpracą z uczelniami, administracją i zewnętrznymi ekspertami.

a